Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 638 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Jeopolitiği ve Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 638
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, enerji ile modern enerji güvenliği algısında jeopolitik yaklaşımına ait teorik ve kavramsal altyapının derinlemesine incelenmesidir. Ders kapsamında ayrıca, enerji politikaları, enerjiye erişim, iklim değişikliği ile küresel ısınma, çevresel kaygılar ve küresel enerji piyasalarının önemli aktörleri olan üretici, tüketici ve transit ülkeler arasındaki jeopolitik kaymalara vurgu yapılarak; mevcut konjenktürde zaman içerisinde değişen dinamikler ele alınacaktır. Güncel enerji konularının böyle geniş bir çerçeveden değerlendirilmesinin yanı sıra; ders son olarak geçtiğimiz on yıllara küresel olarak damgasını vurmuş ve 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizlerinden başlayarak günümüze kadar uzanan Kırım ihtilafı ile Güney Akım ve Nabucco gibi iptal olan ve TANAP ve Türk Akımı gibi yeni boru hattı projelerini içerek şekilde jeopolitik ve enerji güvenliği olaylarını, Doğu-Batı enerji koridorunun coğrafi önemine de vurgu yaparak yakından gözlemleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; enerji ile modern enerji güvenliği algısı çerçevesinde gelişen jeopolitik yaklaşımını kavrayabilecektir.
  • • jeopolitik ve enerji güvenliği arasındaki kaçınılmaz bağlantıyı anlayabilecektir.
  • jeopolitik ve enerji güvenliği arasındaki kaçınılmaz bağlantıyı anlayabilecektir.
  • küresel enerji piyasalarının değişen dinamiklerini değerlendirebilecektir.
  • farklı enerji kaynakları arasındaki jeopolitik kaymaları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı İleri düzey bu dersin içeriği, öğrencilerin küresel enerji politikaları analizinde ihtiyaç duyacağı kritik altyapı ve bilginin kazandırılmasının ve var olan yeteneklerin zenginleştirilmesinin sağlanması için dizayn edilmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji Jeopolitiği Konuyla ilgili makaleler
2 Modern Enerji Güvenliği Yaklaşımı Konuyla ilgili makaleler
3 Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki: Enerji Kaynaklarına Erişim Konuyla ilgili makaleler
4 Uluslararası Politika Yapımı ve Güvenlik: Enerjinin Kaçınılmaz Rolü Konuyla ilgili makaleler
5 Küresel Enerji Dinamikleri: Arz-Talep Dengesi ve Fiyat Hareketleri Konuyla ilgili makaleler
6 İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Çevre Politikaları: Küresel Piyasa Aktörleri Konuyla ilgili makaleler
7 Konvansiyonel Olmayan Enerji Kaynaklarının Devrimi: Küresel Piyasalara Olası Etkileri Konuyla ilgili makaleler
8 Yeşil Devrim: Yenilenebilirlerin Çağı Konuyla ilgili makaleler
9 Nükleer Enerjiye Kayan Jeopolitik Dengeler Konuyla ilgili makaleler
10 Enerji Açlığı: Çin’in Yükselişi Konuyla ilgili makaleler
11 Monopol Bir Güç: Rusya Örneği Kartelleşme: OPEC’in Konumu Konuyla ilgili makaleler
12 Alternatif Enerji Üreticileri: Hazar Denizi ve Kuzey Kutup Bölgesi Konuyla ilgili makaleler
13 Avrupa Enerji Güvenliği: Zorluklar ve Fırsatlar Konuyla ilgili makaleler
14 2035’e Doğru Enerjide Kendi Kendine Yeten Bir ABD ve Orta Doğu Üzerindeki Hegemonyası Konuyla ilgili makaleler
15 Türkiye’nin Enerji Profili ve Çok Boyutlu Uluslararası Enerji Stratejisi Konuyla ilgili makaleler
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
8
104
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
43
43
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.