Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı

FFD 658 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknoloji ve Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 658
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı teknolojinin tasarıma etkisini farklı tasarım alanlarının tasarım süreçleri, ve tasarımın kişiye, topluma ve gezegene olan farklı ölçeklerdeki müdahaleleri çerçevesinde tartışmaktır. Bu tartışma eksenlerinde teknoloji, tasarım, birey ve toplum ilişkisi güncel ve tarihsel perspektifte ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tasarım ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
  • tasarım alanlarında kullanılabilecek yeni teknolojileri algılayabilecek,
  • teknolojinin çeşitli tasarım alanlarında tasarım sürecinin adımlarına etkisini açıklayabilecek
  • teknolojinin çeşitli tasarım alanlarında tasarım sürecinin adımlarına etkisini açıklayabilecek
  • teknolojinin insan altı ölçekten gezegen ölçeğine tasarıma nasıl etki ettiğini tartışabilecek
Ders Tanımı Bu ders teknolojinin farklı tasarım alanlarında, günlük yaşamda, tasarlanmış çevremizde ve gelecekte kullanımının felsefi ve politik bakış açılarıyla tartışılmasını amaçlar. İlgili alanlardaki okumalar ve tartışmalar dersin temel yöntemini oluşturacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Teknoloji ve Tasarım Süreci Yok
2 Teknoloji ve Tasarım Süreci: Tasarım Araştırması Oku: Liz Sanders(2008) An Evolving Map of Design Practice and Design Research Bruce Hanington (2003) Methods in the Making Jane Fulton Suri (2003)The Experience Evolution
3 Teknoloji ve Tasarım Süreci: Tasarım Temsilinin Teknoljik Gelişimi Oku: Walter Benjamin (1936/1970) The Work of the Art in the Age of Mechanical Reproduction
4 Teknoloji ve Tasarım Süreci: Yeni Malzeme ve Üretim Teknikleri Oku: TED Talks Neri Oxman
5 Teknoloji ve Tasarım Süreci: Oku: Beatriz Collamina & Mark Wigley (2016) Are We Human? : The Archeology of Design
6 Teknolojinin İnsana, Topluma ve Gezegene Farklı Ölçeklerde Etkisi Oku: Beatriz Collamina & Mark Wigley (2016) Are We Human? : The Archeology of Design
7 Teknolojinin İnsana, Topluma ve Gezegene Farklı Ölçeklerde Etkisi Öğrenci Sunuşları Hazırla: Sunuş
8 Şebekeler, Hizmetler, Deneyimler Oku: William J. Mitchell (2003) Me++, The Cyborg Self and the Networked City
9 Yapay Zeka ve Tasarım Oku: Amir Husain (2017) The Sentient Machine
10 Yapay Zeka ve Tasarım II Oku: Murray Shanahan (2018) The Technological Singularity
11 Yapay Zeka ve Tasarım III Oku: Nick Bostrom (2014) Superintelligence, Paths, Dangers, Strategies
12 Bireysel araştırma konularına yönelik tartışma Hazırla: Sunuş
13 Bireysel araştırma konularına yönelik tartışma Hazırla: Sunuş
14 Öğrenci sunumları Hazırla: Sunuş
15 Öğrenci sunumları Hazırla: Sunuş
16 Dönem Değerlendirmesi

 

Ders Kitabı Yok
Önerilen Okumalar/Materyaller

Liz Sanders(2008)An Evolving Map of Design Practice and Design Research

Bruce Hanington(2003) Methods in the Making

Jane Fulton Suri (2003)The Experience Evolution

Walter Benjamin (1936/1970) The Work of the Art in the Age of Mechanical Reproduction

Martin Heidegger (1954/1977) The Question Concerning Technology

Bill Moggridge (2007) Designing Interactions

Amir Husain (2017) The Sentient Machine

Murray Shanahan (2018) The Technological Singularity

Nick Bostrom (2014) Superintelligence, Paths, Dangers, Strategies

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
70
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
70
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
50
Proje
1
85
85
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir,

X
2

Tasarım alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır,

X
3

Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir,

X
4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapar, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz eder, yeni sentezlere ulaşır ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır,

X
5

Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir,

X
6

Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurar,

X
7

Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütür,

X
8

İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır,

X
9

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur,

X
10

Tasarım tescili, marka ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.