Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı

FFD 699 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doktora Tezi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 699
Güz
0
0
0
30

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenci bu derste, tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla tez dersinde tez yazım kuralları, akademik eserlerin yazımı ile ilgili temel ilkeler ele alınıp uygulanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tez yazımı ile ilgili genel kuralları ve yaklaşımları tartışabilecektir.
  • eleştirel bir yaklaşımla tezi ele alabilecektir.
  • yayımlanmış araştırma raporlarını ve makalelerini akademik açıdan değerlendirebilecektir.
  • eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili becerileri uygulayabilecektir.
  • kaynak tarayabilecek, kaynaklardan alıntı yapabilecektir.
  • akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeleri uygulayabilecektir.
  • doktora tezini yazarak tez izleme jürisi karşısında başarılı olarak savunabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste temel olarak tasarım alanında bilimsel katkı sağlayacak araştırma yapma ve akademik tez yazma ile ilgili biçimsel ve içeriksel ilkeler incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
2 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
3 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
4 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
5 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
6 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
7 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
8 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
9 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
10 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
11 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
12 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
13 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
14 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
15 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma
16 Tez Geliştirme Bireysel Çalışma

 

Ders Kitabı yok
Önerilen Okumalar/Materyaller Bilimsel makaleler ve kitaplar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
100
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
900
900
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
900

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Tasarım alanına yeni fikirlerle inovatif katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir,

2

Tasarım alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır,

3

Tasarım alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir,

4

Tasarım disiplininde bağımsız araştırma yapar, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz eder, yeni sentezlere ulaşır ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır,

5

Tasarım alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir,

6

Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek ve savunmak için etkili bir iletişim kurar,

7

Tasarım alanında etkili iletişim ile takım çalışmasını yürütür,

8

İngilizce dilini kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır,

9

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur,

10

Tasarım tescili, marka ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.