LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

MATH 659 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Grafik Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 659
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ayrık yapıların tanıtımı ve onlara dair uygulamalar. Temel amaç Çizge kuramının bilgisayar bilimleri, yöneylem araştırma, sosyal bilimler ve biomatematikteki uygulamalarını vermek. BU kapsam içinde bağlantılılık, boyama, ağaçlar, Euler ve Hamilton yolları, döngüleri, eşleşme, örtme, en kısa rota ve ağ yapıları verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir.
  • Çizge kuramındaki temel kavramları öğrenir
  • Çizge kurmaındaki boyama tekniklerini günlük yaşama uygulayabilir
  • Diyanmik çizgeleri sağlık bilimleri alanında kullanabilmek
Ders Tanımı Grafikler, çeşitli grafikler. Bağlantılılık, uç grafikler, bloklar, ağaçlar, bölünmeler, doğru grafikleri, düzlemsellik, Kuratowsky kuramı, renklendirme, kromatik sayılar, beş renk kuramı, dört renk varsayımı, petri netler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çizgeler R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
2 Temel çizgeler R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
3 Çizge modellemesi uygulamaları R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
4 Yürüme, uzaklık, yol, döngü ve ağaçlar R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
5 Alt çizgeler ve çizge işlemleri. R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
6 Ara sınav
7 Çizgelerde izomorfizim R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
8 Ağaçlar: köklü ağaçlar, ikili ağaçlar R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
9 Katalan sayıları, İkili ağaçlarda seyahat, geren ağaçlar R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
10 Köşe ve dal bağlantılılığı. Güvenilir ağların inşası. R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
11 MakMin Dualliği ve Menger’s Teoremleri.  Eular turları. R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
12 Hamilton yolları ve döngüleri.Satıcı problemi R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
13 İkili işlemler ve çizgeler R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
14 Köşe ve dal boyamaları, mathematica uygulamaları R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
15 Petri Ağları R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson, 2004. Part 3
Önerilen Okumalar/Materyaller Graph Theory: Modeling, Applications, and Algorithms, by Geir Agnarsson and Raymond Greenlaw, Pearson Prentice Hall, 2007

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
8
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
20
Proje
1
7
7
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

X
2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

X
3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

X
4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

X
5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

X
6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

X
7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

X
8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

X
9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

X
10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

X
11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

X
14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

X
15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.