Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 0 7.5
MATH 601 Diferensiyel Denklemler 3 0 3 7.5
STAT 601 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 0 0 0 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 695 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 697 Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Bireysel Çalışmalar 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 698 Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 517 Finansal Ekonometri 3 0 3 7.5
FM 506 Finansta Stokastik Süreçler 1 4 3 5
IE 502 Olasılıksal Sistem Analizi 3 0 3 7.5
IES 503 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
IES 508 Sistem Simülasyonu ve Modellemesi 3 0 3 7.5
IES 509 Sezgiseller 3 0 3 7.5
IES 511 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
IES 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
IES 534 Doğrusal Olmayan Programlama 3 0 3 7.5
IES 570 Kriptoloji ve Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 7.5
MATH 504 İstatistik 3 0 3 7.5
MATH 505 İleri Düzey Matematiksel Analiz 3 0 3 7.5
MATH 508 Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler 3 0 3 7.5
MATH 552 Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması 3 0 3 7.5
MATH 553 Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 554 Matematikte Temel Konular 3 0 3 7.5
MATH 555 Finans Matematiği 3 0 3 7.5
MATH 600 Matematik Yazılımları ve Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
MATH 654 Kesikli Optimizasyon ve Sezgisel Yöntemler 3 0 3 7.5
MATH 655 Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
MATH 656 Kompleks Analiz 3 0 3 7.5
MATH 657 Zaman Skalaları 3 0 3 7.5
MATH 658 İleri Veri Analizi 3 0 3 7.5
MATH 659 Grafik Kuramı 3 0 3 7.5
MATH 660 Cebirsel Geometri 3 0 3 7.5
MATH 661 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
MATH 662 Kriptografi 3 0 3 7.5
MATH 663 Biyomatematik 3 0 3 7.5
MATH 664 Değişmezlik Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 665 Cebirsel Kodlama Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 666 İntegral Denklemler 3 0 3 7.5
MATH 667 Sonlu Elemanlar Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 668 Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi 3 0 3 7.5
MATH 669 Hesaplamalı ve Uygulamalı Homoloji 3 0 3 7.5
MATH 670 Küme Teorik Topoloji 3 0 3 7.5
MATH 671 Bulanık Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 672 Cebir 3 0 3 7.5
MATH 673 Hesaplamalı Değişmeli Cebir 3 0 3 7.5
MATH 674 Uygulamalı Grup Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 675 Modül Uygulamaları ve Temsil Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 501 İstatistik Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 502 Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
STAT 503 Olasılık Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 504 Parametrik Olmayan İstatistik 3 0 3 7.5
STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz 3 0 3 7.5
STAT 506 Çok Değişkenli İstatistik ve Kapulalar Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 551 Aktüerya 3 0 3 7.5
STAT 552 Sıralı Rasgele Değişkenler 3 0 3 7.5
STAT 553 Güvenilirlik 3 0 3 7.5
STAT 554 İstatistiksel Süreç Kontrol 3 0 3 7.5
STAT 555 Risk Analizi 3 0 3 7.5
STAT 556 Doğrusal İstatistiksel Modeller 3 0 3 7.5
STAT 557 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 7.5
STAT 558 Deney Tasarımı 3 0 3 7.5
STAT 559 İleri Düzey Olasılık Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 560 Biyoloji ve Tıp Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler 3 0 3 7.5
STAT 561 İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon 3 0 3 7.5
STAT 562 Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar 3 0 3 7.5
STAT 563 İstatistiki Karar Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 602 İşletmeciler için olasılık ve istatistik 3 0 3 10
Kısıtlı Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MATH 697 Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Bireysel Çalışmalar 0 0 0 30
MATH 698 Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Tez Önerisi 0 0 0 30
MATH 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Diğer Notlar

Programdan mezun olmak için seçmeli ders listesinden 4 adet ders alması gerekmektedir.

Lisans derecesi ile doktora öğrenimine kayıtlanan öğrencilerin yukarıdaki programda yer alan derslere ek olarak ayrıca 2 yarıyılda toplam 60 ECTS Kredilik danışmanlarının uygun göreceği dersleri almaları öngörülmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.