Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halkla İlişkiler Stratejileri ve Taktikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 503
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Halkla ilişkilerin temel kavramlarının, ilkelerinin, fonksiyonlarının tanıtılması ve halkla ilişkiler süreçlerinde strateji ve taktik geliştirme yöntemlerinin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir,
  • Halkla ilişkiler ile diğer ilgili alanlar arasındaki farkları açıklayabilir,
  • Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ile bugünkü uygulamalar arasında ilişki kurabilir,
  • Halkla ilişkiler kampanya sürecini örnek olaylar üzerinden analiz edebilir,
  • Hedef kitle analizi yapabilir,
  • Bir halkla ilişkiler projesinde strateji ve taktikler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir.
  • Halkla ilişkiler kampanya örneklerini değerlendirebilir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında halkla ilişkilerin temel uygulamaları üzerinden strateji ve taktikler derinlemesine irdelenecek ve vaka analizleri yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Halkla İlişkiler kavramı ve temel ilkeleri Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.1-60.
3 Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimi Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.82-165.
4 Kamuoyu, hedef kitle kavramı, hedef kitle analizi Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.175-189.
5 Halkla İlişkiler Kampanya Süreci Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.190-227.
6 Halkla İlişkilerde Strateji ve Taktik: Örnek olay analizleri
7 Ara sınav
8 Medya İlişkileri Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler ve Medya, İstanbul: MediaCat
9 Etkinlik Yönetimi Bülbül, R. (2004) Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Yayın, ss. 207-220.
10 Sponsorluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.436-493.
11 Halkla İlişkiler ve Etik Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss. 494-509.
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı

Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bülbül, R. (2004) Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Yayın, ss. 207-220.

Okay A. & Okay A. (2007) Halkla İlişkiler ve Medya, İstanbul: MediaCat.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
44
44
Final Sınavı
0
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

X
9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.