Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama İletişimi Araştırmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 504
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, pazarlama iletişimine bütünsel bir bakış açısıyla alanın temel prensipleri ve uygulamalarını öğrencilerle tanıştırmak ana olarak amaçlanmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkışıyla birlikte değişen pazarlama iletişimi anlayışının aktarılmasının yanı sıra, bu kavramın sektördeki uygulamalara yansımalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama iletişimi araştırmalarının gelişimini açıklayabilecektir.
  • Pazarlama iletişimi araştırmalarının hangi bilgileri sağlayabildiğini ve pazarlama iletişimi sektöründeki önemini tanımlayabilecektir.
  • Pazarlama iletişim araştırmalarındaki yöntem ve modelleri kıyaslamalı olarak güçlü ve zayıf yönleriyle ayırt edebilecek
  • Pazarlama iletişim araştırmalarında hangi yöntemin nerede kullanılacağını yorumlayabilecek
  • Pazarlama iletişim araştırmaları yoluyla tüketici davranışlarını tanımlayabilecek ve yorumlayabilecek
Ders Tanımı Bu derste, bütünleşik pazarlama iletişimi perspektifinden alana ilişkin çalışmalarda doğru soruları sorabilme ve bunları araştırma soruları olarak kurgulayabilme, kurgulanan sorulara ilişkin doğru yöntemleri izleyebilme ve uygulayabilme, niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilme, soru formlarını hazırlayabilme, verileri kodlama, analiz etme ve bunları raporlayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Dersin tanıtımı
2 Yönetimsel Karar Alma Süreçlerinde Pazarlama Araştırmasının Rolü Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2015 - 1
3 Problem Tanımlama ve Araştırma Süreci Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2015 - 2
4 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2015 - 3
5 İkincil Veri Kaynakları Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2015 - 4
6 Proje için Ön çalışma ve tartışma
7 Anketle Veri Toplama & Araştırma Tasarımı ve Potansiyel Hata kaynakları Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2019 - 5-6
8 Gözlem Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2019 - 7
9 Deney Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2019 - 8
10 Örnekleme Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2019 - 9-10
11 Ölçümleme ve Anket Tasarımı Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2019 - 11
12 Tüketici İçgörüsü Ek materyaller
13 Dersin Genel Tekrarı ve Proje Değerlendirmesi
14 Sınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Pazarlama Araştırmaları, E.Gegez, Beta, 2015  ISBN 978-605-333-397-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
70
70
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
60
60
Final Sınavı
0
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

X
7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

X
9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.