Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 553
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dijital bilgi ve teknolojiler ile dönüşen/ilerleyen dünyamızda tüketici ihtiyaçlarına bağlı olarak değişen iletişim kavramını açıklamak ve dijital düşünme anlayışı geliştirmek amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital iletişim stratejileri geliştirebilmek için gerekli olan dijital düşünme anlayışına sahip olacaktır.
  • Dijital iletişimin dönüşümünü ve gelişimini yorumlayabilecektir.
  • Bir markanın dijital iletişim stratejileri ile tüketiciye nasıl ulaşabileceğine karar verebilecektir.
  • Dijital iletişim yollarını/mecralarını (standart kullanımlar, online video reklamları, sosyal medya, mobil medya, arama motoru pazarlaması, oyun, içerik, programatik, eticaret ve veri kullanımı) açıklayabilecektir
  • Dijital iletişim yollarını/mecralarını markanın pazarlama hedefleri ile eşleştirebilecektir
  • Ders döneminde gerçekleşen dijital iletişim konusundaki gelişmeleri tartışabilecektir
  • Dijital iletişimdeki son trendleri (veri, adblocking, yapay zeka, ses teknolojileri vb) dijital iletişim stratejileri içinde anlamlandırabilir ve analiz edebilecektir
Ders Tanımı Dijital düşünme anlayışı geliştirmek ve bu anlayış ile marka iletişimi stratejileri geliştirebilmek adına öncelikle dijtial bilgi ve teknolojiler ile dönüşen dünyamızdaki tüketici ihtiyaçları ile değişen iletişim kavramı açıklanacaktır. Değişen iletişim kavramında dijital iletişimin kendi içindeki dönüşümü detaylı olarak incelenecektir. Başarılı bir dijital strateji geliştirmenin ana ekseninde bulunan dijital tüketiciyi ve bu tüketiciye ulaşabilmek için kullanılan dijital iletişim yollarını anlamak dersin ana amacıdır. Dijital iletişim yolları standart kullanımlar, online video reklamları, sosyal medya, mobil medya, arama motoru pazarlaması, oyun, içerik, programatik, eticaret ve veri kullanımı ekseninde incelenecektir ve markanın pazarlama hedefine yapacağı katkı anlayışı ile aktarılacaktır.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Tarihsel Bakış Açısı ile İletişim Kavramı ve Dijital İletişim Hilal Kılıç, Pazar ve Pazarlama İletişiminin Değişen Yapısı (Markaloji- Markaya Dair Her Şey, bölüm 1, sf.19-44) Clay Shirky, How social media can make history, https://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_history/transcript
3 Temel Dijital Terimler ve Rakamlarla Türkiye’de Dijital - Dijitalin Dönüşümü Türkiye Reklam Yatırımları: http://rd.org.tr/doc/RD_TABLO_2017_EYLUL.pdf BTK Pazar verileri raporu, Internet ve Genişbant: https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2017-Q2.pdf
4 Standart ve Video Reklamlar Görünürlük: http://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/IAB%20T%C3%BCrkiye%20A%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1yor-G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr-Reklam05072017170735.pdf Video: http://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/Video%20ad%20INFOG05072017170213.pdf
5 Mobil İletişim BTK Pazar verileri raporu, Mobil Pazar https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2017-Q2.pdf http://www.iabturkiye.org/mobil-app-vs-mobil-web
6 Ödev Sunumlarının Belirlenmesi ve Danışmanlık
7 Sosyal Medya We Are Social & Hootsuite, İnternet Ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2017Slides: 135-156http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/ Alexis Ohanian, How to make a splash in social mediahttps://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how
8 Ödev Sunumları
9 Arama Motoru Pazarlaması ve Optimizasyonu (SEM&SEO) Dijital pazarlama için AdWords'ü kullanma https://support.google.com/adwords/answer/6227565 SEO: https://support.google.com/webmasters/answer/35291?hl=tr
10 Programatik ve Verinin Kullanımı İçerik Pazarlaması http://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/programatik05072017170851.pdf http://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/veri-kullanimi05072017170940.pdf http://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/native05072017170556.pdf
11 Eticaret Türkiye e-Ticaret Raporu http://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2017/04/TUSIAD_E-Ticaret_Raporu_2017.pdf
12 Ödev Sunumlarının Belirlenmesi ve Danışmanlık
13 Pazarlama ve İletişimde “Oyun” Kullanımı
14 Dijital Trendler (AR, VR, Adblocking, http://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/iab_adblocker05072017171807.jpg
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Projesi

 

Ders Kitabı

Yazılı-Elektronik ders notları dönem boyunca dağıtılacaktır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Markaloji- Markaya Dair Her Şey, 2012

Editor, Filiz Otay Demir

Diğer kaynaklar IAB Türkiye başta olmak üzere web üzerinden erişilebilir dijital medya örnekleridir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
40
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

X
6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.