Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici İçgörüsü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 555
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yaratıcılığın ardında yatan en önemli kavramlardan biri olan ve farklı iletişimler tarafından farklı şekillerde tanımlanan içgörü kavramının net bir şekilde tanımlamak. Stratejik içgörü ve yaratıcı içgörü kavramlarının arasındaki farkın anlaşılmasını sağlamak. İçgörü saptamanın ve kullanmanın yöntemlerini aktarmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İstatiksel veri, gözlem, bulgu ve içgörü arasındaki farkı ayırdebilecek
  • Yaratıcılığı gerçek anlamda ateşleyecek içgörüyü, işe yaramayan saptamalardan ayırdebilecek
  • Etkili iletişim stratejileri belirlemek için gerekli içgörüleri saptayabilecek
  • Farklı kavramlar arasında bağlantılar kurabilme ve harmonize etme becerisini kazanacak.
  • Bu içgörüden yola çıkarak etkili iletişim briefleri yazabilecek
  • Bu brief'den yola çıkarak ham iletişim fikirleri bulabilecek
Ders Tanımı Ders, paylaşılan teorik arka planın, beyin fırtınası, içerik analizi ve yaratıcı harmoni-atölyeleri ile desteklendiği grup çalışmalarından oluşur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Programına Genel Bakış
2 İçgörünün Tanımı ve Çeşitleri İçgörü Bulmanın 2 En Etkili Yolu
3 777 Prensibi Öğretim görevlisinin power point sunuşları
4 Ürün İçgörüsü Atölyesi Öğretim görevlisinin power point sunuşları
5 Marka İçgörüsü Atölyesi Öğretim görevlisinin power point sunuşları
6 Tüketici İçgörüsü Atölyesi Öğretim görevlisinin power point sunuşları
7 Brief Formatı/6 Sihirli Soru/4C Kanunu Öğretim görevlisinin power point sunuşları
8 Brief Atölyesi Öğretim görevlisinin power point sunuşları
9 Midterm Ödevi: Brief Hazırlama Öğretim görevlisinin power point sunuşları
10 Brief Sunumları Öğretim görevlisinin power point sunuşları
11 Yaratıcı Kalıplar: Antik Yunan Kalıpları Öğretim görevlisinin power point sunuşları
12 Yaratıc Kalıplar: Kudüs Üniversitesi Kalıpları Öğretim görevlisinin power point sunuşları
13 Stratejik Briefi Yaratıcı Briefe Çevirmek Öğretim görevlisinin power point sunuşları
14 Yaratıcı Brief Atölyesi Öğretim görevlisinin power point sunuşları
15 Final Ödevleri: Yaratıcı Brief Yazma
16 Final Sunumları

 

Ders Kitabı

Yaratıcı süreçteki her faz için PPT sunum hazırlanacak ve sunumu destekleyen kaynakça belirtilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Reklamın Şifresini Kırmak. Jacob Goldenberg, Çeviri:Haluk Mesci, Optimist Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
37
37
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

X
7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.