MI 559 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Marka İletişiminde Yazım Atölyesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 559
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Atölye dersi tarzında hazırlanan bu derste, ders içi aktiviteler tasarlanarak okuma ve yazma kabiliyetini geliştirmek amaçlanmaktadır. Marka iletişiminde metin yazarlığının önemi, metin yazarlığı ile ilgili temel ilke ve konseptler, etkili metin yazarlığına yaklaşımlar ve stiller başlıca işlenecek konulardır. Yazılı basın, açıkhava reklamcılığı, televizyon ve radyo reklamları, doğrudan postalama reklamcılığı, broşür ve internet reklamcılığından örnekler verilecektir. Ayrıca halkla ilişkiler mesajlarının oluşum süreci ve iletişim/halkla ilişkiler alanında kullanılan farklı iletişim araçlarına uygun farklı yazım teknikleri işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Marka İletişimde metin yazımı ile ilgili yaratım ve uygulama süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Yaratılan fikrin çeşitli mecralara uygulanması konusunda Pratik yapacaklardır.
  • Briefte tanımlanan strateji ve gerekliliklere uygun olarak ifade etme konusunda deneyim kazanacaklardır.
  • Marka İletişimde metin yazımı ile ilgili yaratım ve uygulama süreçleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında kullanılan farklı formatlardaki metinleri yazabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders aracılığıyla öğrencilerin kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında kullanılan farklı formatlardaki metin ihtiyaçlarının gerekliliklerini anlayıp yazabilmeleri sağlanacaktır. Öğrenciler yaratıcı fikir üretim sistemlerini öğrenerek metin yazma becerilerini geliştireceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işleniş biçiminin gözden geçirilmesi
2 Karakter arketiplerini anlama, markalar ile ilişkilendirme, örnek marka arketipi yazma
3 İç görü nedir? Nasıl yazılır?
4 Brief nedir? Örnek brief yazma
5 Halkla İlişkilerde metin yazımı: Basın bülteni
6 Halkla İlişkilerde metin yazımı: Konuşma/lansman metni ve kriz yönetimi kamuoyu duyuru metinleri
7 Beyin fırtınası ve zihin haritası tekniği
8 “Disruption” tekniği
9 Reklamda metin yazımı: Basın ilanı ve açık hava
10 Reklamda metin yazımı: Radyo spotu
11 Reklamda metin yazımı Televizyon reklam senaryosu
12 Konuk konuşmacı
13 “Goodvertising” nedir?
14 Final projesi için brief
15 Final projesi için sınıf içi çalışma
16 Final proje sunumları

 

Ders Kitabı

Joseph Sugarman, The Adweek Copywriting Handbook: The Ultimate Guide to Writing Powerful Advertising and Marketing Copy from One of America's Top Copywriters, Wiley; 1 edition (December 11, 2006)

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

X
6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

X
7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

X
9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest