MI 561 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stratejik Halkla İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 561
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin stratejik halkla ilişkiler yönetimi ve uygulama alanları konusunda kapsamlı bilgi ve yeterlik kazanmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halkla ilişkilerin tanımını, tarihçesini ve modellerini açıklar.
  • Halkla ilişkilerin faaliyet alanlarını açıklar.
  • Stratejik halkla ilişkilerin kurum yönetimindeki rolünü kuramsal çerçevede açıklayabilir.
  • Stratejik halkla ilişkilerin uygulama alanlarını sistematik biçimde açıklayabilir.
  • Stratejik halkla ilişkiler uygulama örneklerini analiz edebilir.
Ders Tanımı Ders kapsamında stratejik halkla ilişkiler ve temel uygulama alanları teori ve örnek olaylar ışığında derinlemesine irdelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Giriş
2 Strateji kavramı, Stratejik Halkla İlişkiler
3 Halkla İlişkiler Teorileri, Organizasyon Türleri ve Halkla İlişkilerin Rolü
4 İtibar Yönetimi Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar Yönetimi, İstanbul: MediaCat
5 Kurum içi iletişim Okay, A., Okay, A. (2005) Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.228-246
6 Sponsorluk Okay, A., Okay, A. (2005) Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.436-471
7 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kotler, P., Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat; Aydede, C. (2007), Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat
8 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Odabaşı, Y., Oyman, M. (2007). Pazarlama İletişim Yönetimi, İstanbul:MediaCat, ss. 61-78; Bozkurt, İ. (2007). Bütünleşik Pazarlama İletişim, İstanbul:MediaCat
9 Konu ve risk yönetimi Okay, A., Okay, A. (2005) Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.317-324
10 Kriz Yönetimi Okay, A., Okay, A. (2005) Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, ss.325-348
11 Sosyal Medya Yönetimi Kara, T., Özgen, E. (2012). Sosyal Medya Akademi, İstanbul: Beta Yayınları
12 Ara Sınav
13 Sunum
14 Sunum
15 Sunum
16 Dönemin Değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest