MI 563 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Reklamcılığın Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 563
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı marka İletişimi programına başka bölümlerden gelen öğrencileri reklamcılığın temel kavramları, aktörleri ve süreçleriyle tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel reklam ve reklamcılık kavramlarını tanımlayabilecek.
  • Marka oluşumunda reklamın etkililiğini değerlendirebilecek.
  • Reklamın oluşumundan sonuçlanmasına kadar olan süreci çözümleyebilecek.
  • Reklam yaratım sürecini deneyimleyerek açıklayabilecek.
  • Reklamın marka yaratma ve yönetme süreçlerindeki etkisini inceleyebilecek.
Ders Tanımı Ders kapsamında, güncel örnek olaylar, tarihsel gelişmeler, temel tanımlar ve yaklaşımlar üzerinden reklam ve reklamcılık kavramları incelenecektir. Reklam yaratım süreçlerindeki brief yazımı ve briefe uygun reklam fikirlerinin oluşturulması deneyimlenecektir. Reklamların markalar için etkililiğinin, örnek olaylar ve yapılacak araştırmalar ile iş yaşamındaki izdüşümleri deneyimlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı
2 Reklam ve reklamcılık kavramları (Tanımlar ve yaklaşımlar) Reklamcılığımızın ilk yüzyılı (Orhan Koloğlu), Reklam kuşakları (Haluk Sicimoğlu) Reklamcılığın geleceği (Joe Cappo), Eli Acıman (Nil Baransel), Reklam ve Reklamcılık (Müge Elden), Yeni Reklamcılık (Atilla Aksoy), Reklam Ustaları 1 (Müge Elden ve Uğur Bakır) Güçlü Markalar Yaratmak, (David A. Aaker.) Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? (Güven Borça), WARC
3 Reklam ve reklamcılık kavramları (Tanımlar ve yaklaşımlar ) Reklamcılığın geleceği (Joe Cappo), Eli Acıman (Nil Baransel), Reklam ve Reklamcılık (Müge Elden), Yeni Reklamcılık (Atilla Aksoy), Reklam Ustaları 1 (Müge Elden ve Uğur Bakır) Güçlü Markalar Yaratmak, (David A. Aaker.) Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? (Güven Borça), WARC
4 Reklam etkililiği: Reklam bilim midir, sanat mıdır? Bir reklamcının itirafları (David Ogilvy), WARC, Örnek olaylar, Reklama rota çizmek (Belma Güneri Fırlar), Reklam nasıl işe yarar: Araştırmanın Rolü (John Philip Jones), Hesap Verebilen Reklam (Simon Broadbent), DAGMAR (Solomon Dutka), Makaleler (Stephen King)
5 Reklam briefini (kurumsal hedefler-iş hedefleri- pazarlama hedefleri- iletişim hedefleri- reklam hedefleri ) tasarlamak ve çözümlemek Pazarlama Reçeteleri (Güven Borça), Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? (Güven Borça), temelaksoy.com, Konumlandırma (Jack Trout ve Al Ries) Farklılaş ya da Öl (Jack Trout ve Steve Rivkin).
6 Yaratıcı briefi (tüketici içgörüsüne odaklanmak) tasarlamak ve çözümlemek Basitlik Kanunları (John Maeda). temelaksoy.com, Brief (Kısa ve öz) (Joseph McCormack), Fikir nasıl bulunur? (Jack Foster), Yaratıcılık (John Hegarty),
7 Reklam yaratımı ve tasarımı - Örnek olay WARC, Effie Kitapları, Biraz Cesaret (Nükhet Vardar), temelaksoy.com, MediaCat yayınlarından seçme mesleki kitaplar + MediaCat, Marketing Türkiye, Campaign Türkiye, BrandAge vb. dergiler + Çeşitli dönemlere ait reklam filmleri
8 Reklam yaratımı ve tasarımı - Örnek olay WARC, Effie Kitapları, Biraz Cesaret (Nükhet Vardar), temelaksoy.com, MediaCat yayınlarından seçme mesleki kitaplar + MediaCat, Marketing Türkiye, Campaign Türkiye, BrandAge vb. dergiler + Çeşitli dönemlere ait reklam filmleri
9 Reklam etkililiğinin ölçümlenmesi- Örnek olay Reklama rota çizmek (Belma Güneri Fırlar), Reklam nasıl işe yarar: Araştırmanın Rolü (John Philip Jones), Hesap Verebilen Reklam (Simon Broadbent), DAGMAR (Solomon Dutka), WARC
10 Reklam etkililiğinin ölçümlenmesi- Örnek olay Reklama rota çizmek (Belma Güneri Fırlar), Reklam nasıl işe yarar: Araştırmanın Rolü (John Philip Jones), Hesap Verebilen Reklam (Simon Broadbent), DAGMAR (Solomon Dutka), WARC
11 Proje konularının belirlenmesi Örnek olaylar, WARC
12 Proje üzerine teke tek görüşmeler I Örnek olaylar, WARC
13 Proje üzerine teke tek görüşmeler II Örnek olaylar, WARC
14 Proje üzerine teke tek görüşmeler III Örnek olaylar, WARC
15 Sunumlar, değerlendirmeler
16 Sunumlar, değerlendirmeler

 

Ders Kitabı Ders Slaytları
Önerilen Okumalar/Materyaller

Reklamcılığımızın İlk Yüzyılı (Orhan Koloğlu), ISBN: 9799759410802

Reklam kuşakları (Haluk Sicimoğlu) ISBN: 9786056263736

Reklamcılığın Geleceği (Joe Cappo), ISBN: 9756347430

Eli Acıman (Nil Baransel), ISBN: 9789752931701

Reklam ve Reklamcılık (Müge Elden), ISBN: 9754688085

Yeni Reklamcılık (Atilla Aksoy), ISBN: 975617630x

Reklam Ustaları 1 (Müge Elden ve Uğur Bakır) ISBN: 6054940608

Güçlü Markalar Yaratmak, (David A. Aaker.) ISBN: 9786055755164

Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? (Güven Borça), ISBN: 9758378692

Basitlik Kanunları (John Maeda) ISBN: 6055755294

Brief (Kısa ve öz) (Joseph McCormack), ISBN: 9786054584710

Fikir nasıl bulunur? (Jack Foster), ISBN: 9756347644

Yaratıcılık (John Hegarty), ISBN: 6054584581

Biraz Cesaret (Nükhet Vardar), ISBN: 9789755818710.

Reklama Rota Çizmek (Belma Güneri Fırlar), ISBN: 6053951490

Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın Rolü (John Philip Jones), ISBN: 9759715730

Hesap Verebilen Reklam (Simon Broadbent), ISBN: 9759715747

DAGMAR (Solomon Dutka), ISBN:9789754704532-76465

MediaCat, Marketing Türkiye, Campaign Türkiye, BrandAge

www.warc.com

http://ebook.effieturkiye.org/

Çeşitli dönemlere ait reklam filmleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

X
7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

X
9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest