Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 564 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Marka İletişiminde Örnek Olay Analizleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 564
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, marka iletişiminde başarılı ya da başarısız olan projeler incelenerek öğrenilmiş olan temel bilgi ve becerilerin gerçek uygulamalar üzerinden pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Marka iletişimi sürecini örnekler üzerinden açıklayabilecektir.
  • Marka iletişimi sürecini örnekler üzerinden açıklayabilecektir.
  • Marka iletişimi sürecinin aşamalarını tanımlayabilecektir.
  • Marka iletişimi süreçlerini sektörel örneklerle çözümleyebilecektir.
  • Markaların amaçlarına göre iletişim süreçlerindeki uygulamaları değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste ulusal ve uluslararası juriler tarafından değerlendirilmiş marka iletişimi örnekleri incelenecek, sürecin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınarak öğrencilerin alana dair temel bilgi ve becerileri geliştirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Örnek olay inceleme yöntemi
3 Marka yaratma süreci ile ilgili örnek olay analizi Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
4 Marka yaratma süreci ile ilgili örnek olay analizi Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
5 Bütünleşik iletişim kampanyası analizi Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
6 Bütünleşik iletişim kampanyası analizi Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
7 Bütünleşik iletişim kampanyası analizi Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
8 Reklam kampanyası analizi Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
9 Reklam kampanyası analizi Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
10 Ara sınav
11 Kurumsal markalaşmada örnek olaylar Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
12 Marka iletişiminde yaratıcı mecra kullanımına dair örnekler Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
13 Bütünleşik iletişimin diğer elemanlarına ilişkin örnek olay analizleri (Halkla ilişkiler, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, dijital vb) Örnek Olay (Effie, Kırmızı, Clio, Cannes, IPRA, PRSA vb yarışmalardan ödül alan çalışmalar incelenecektir. Analiz edilecek örnek olaylar dönem başında ilan edilecektir.)
14 Öğrenci Örnek Olay Sunumları
15 Öğrenci Örnek Olay Sunumları
16 Öğrenci Örnek Olay Sunumları

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller AdWeek, Campaign, WARC, Marketing Türkiye, Markalar Fısıldıyor, Effie kitapları, Cannes ödülleri web sayfası, MediaCat, Türk Markaları Serisi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
32
128
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
201

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.