Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (İngilizce)

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ve YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR'ına bağlı olarak:

Ölçme değerlendirme
Madde 9- (1) Uzaktan öğretim programlarında verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak yapılır.

(2) Öğrencilerin derslerdeki başarılarına ilişkin ölçme-değerlendirme, devam/katılım, ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb. değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

(3) Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir.

Madde 10- (1) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yöntemi, final sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında Üniversitenin AKTS Kataloğunda yer alan ders izlence(Syllabus) sayfalarında duyurulur.

(2) Derslerde her yarıyıl en az bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılır.

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına giremez.

(4) Final ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampusunda gözetim altında gerçekleştirilir.

(5) Final ve bütünleme sınavları, gerektiğinde yeterli sayıda öğrenci bulunan diğer şehirlerde hafta içi veya hafta sonu, gözetim altında yapılabilir.
    
Değerlendirme ve Başarı Notu
Madde 11- (1) Bir dersin dönem sonu başarı notunun tespitinde Öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği ilgi, edindiği bilgi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılımları ile final sınavı notları dikkate alınır. birlikte değerlendirilir.  Öğrencinin yarıyıliçi ve yarıyılsonu ölçme-değerlendirme etkinlikleri dersi yürüten öğretim üyesi tarafından birlikte değerlendirilmek suretiyle dönem sonu başarı notu bulunur.
 
(2) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz.

(3) Uzaktan öğretim programlarında alınan bir dersin başarı notu, final sınavında alınan notun %80'i ile gözetimsiz olarak yapılan değerlendime ölçütlerinin %20'si alınmak suretiyle bulunur.

Madde 12-(1) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az CC, kredisiz ders ise S veya P notu alması gerekir.


-Bu paralelde öğrencilerin derslerdeki başarı değerlendirilmelerine esas teşkil eden ağırlıklar toplam 100 üzerinden olmak üzere aşağıdaki şekildedir:

%80 Final Sınavı
%10 Ara Sınav
%5  Dönem Ödevi
%5  Katılım
 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.