İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - Izmir - TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26

Başvuru koşulları ve ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi içinsbe@ieu.edu.tr