Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
GS 591 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
MCS 507 İletişim Çalışmalarında İnter-Disipliner Kuramlar 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
GS 595 Seminer 0 0 0 7.5
MCS 509 Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar* 3 0 3 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MCS 501 İletişim Çalışmalarında Yöntem 3 0 3 7.5
MCS 505 Türkiye’de Medya, İktidar ve Siyaset* 3 0 3 7.5
MCS 509 Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar* 3 0 3 7.5
MCS 553 Medya, İdeoloji ve Temsil 3 0 3 7.5
MCS 554 Mekan, Kimlik ve Medya 3 0 3 7.5
MCS 555 Toplumsal Cinsiyet, Medya ve Siyaset 3 0 3 7.5
MCS 556 Küreselleşme, İletişim ve Yeni Medya Düzeni 3 0 3 7.5
MCS 558 Film ve Görsel Kuram 3 0 3 7.5
MCS 559 Film Analizi ve Eleştirisi 3 0 3 7.5
MCS 560 Çağdaş Dünya Sineması 3 0 3 7.5
MCS 563 Semiyotik, Psikanaliz ve Sinema 3 0 3 7.5
MCS 564 Söylem Analizi 3 0 3 8
MCS 565 Medyanın Ekonomi Politiği 3 0 3 7.5
MCS 567 Dijital Medya Kuram ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
MCS 568 Alternatif Medya 3 0 3 7.5
Kısıtlı Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MCS 505 Türkiye’de Medya, İktidar ve Siyaset* 3 0 3 7.5
MCS 509 Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar* 3 0 3 7.5
MCS 562 Bütünleşik Pazarlama İletişimi'nde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
MCS 566 Bütünleşik Pazarlama İletişimi İlkeleri ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin, tezli yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam 120 ECTS almaları gerekmektedir.
 
Tezli Programdan mezun olmak için öğrencilerin 3 adet zorunlu ders, 4 adet seçmeli ders, seminer ve tez dersini alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin en az 3 adedini MCS kodlu almakla yükümlüdür, diğerlerini farklı Enstitülerin lisansüstü derslerinden alabilirler.

 

 

 

 

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı