Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnternet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 552
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, e-ortam; e-devlet, e-ticaret-e-imza uygulamasının artması nedeniyle bu kavramların anlaşılması ve bunlara ilişkin hukuki mevzuatın değerlendirilmesi, e-sözleşmelerin analiz edilmesi, elektronik ortamda haksız rekabet ve fikri mülkiyet haklarının incelenmesi, internette kişilik hakları ve bu hakların korunması yollarının ve internet yayıncılığında hukuki sorumluluk konularının irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu ders tamamlandığında, internetin tarihi gelişimini, ilgili kurumları ve ilgili mevzuatı, e-ortamı açıklayabilecektir.
  • E-ticaretin kuruluş ve işleyişini kavrayabilecektir.
  • E-sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde açıklayabilecektir.
  • E-ortamdaki haksız rekabet hallerini belirleyebilecek, böyle durumlarda kime/kimlere karşı hangi davaların açılabileceğini belirleyebilecektir.
  • İnternette fikri mülkiyet haklarının nasıl korunacağı ve ihlal durumunda hangi hukuki yollara başvurulacağını belirleyeceklerdir.
  • İnternet ortamında kişilik haklarının ihlal edilip edilmediğini belirleyebilecek, kişilik haklarının ihlali durumunda başvurulabilecek hukuki yolları irdeleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, e-ortam; e-devlet ve e-ticaret, elektronik sözleşmeler, internet ortamında haksız rekabet, fikri mülkiyet ve kişilik hakları ihlallerinin incelenmesi oluşturacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnternetin Tarihi Gelişimi, İlgili Kurumlar ve İlgili mevzuat Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
2 Kişisel İletişim Aracı Olarak İnternet; Kişisel İletişimde Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketici Hakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 E-Ortam; E-Devlet ve E-Ticaret Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 İnternet Ortamında Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmelerde Şekil ve İspat Sorunları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 E-Ticarette Tüketicinin Korunması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 E-Ticarette Tarafların Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 İnternette Haksız Rekabet Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 ARASINAV
9 İnternet ve Fikri Mülkiyet Hakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 İnternet ve Kişilik Hakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 İnternet Yayıncılığında Hukuki Sorumluluk Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Uygulamadan Örnekler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Dönemin Gözden Geçirilmesi
14 SUNUM
15 SUNUM
16 FİNAL

 

Ders Kitabı Sunum notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
Önerilen Okumalar/Materyaller - AVŞAR, B. Zakir/ÖNGÖREN, Gürsel, Bilişim Hukuku, - Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Yayın No: 270, İstanbul 2010; - AVŞAR, B. Zakir/ÖNGÖREN, Gürsel,İnternet Hukuku, TOBB Yayını, Ankara 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
20
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
43
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.