Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
HUK 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
Toplam : 37.5
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 7.5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 7.5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 7.5
HUK 518 Genel İşlem Şartları 3 0 3 7.5
LEE 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
Toplam : 40
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 502 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme 3 0 3 7.5
HUK 503 İş Hukukunda Altişverenlik 3 0 3 7.5
HUK 505 Deniz Ticareti Sözleşmeleri 3 0 3 7.5
HUK 507 Ticari Tahkim Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 509 Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 3 0 3 7.5
HUK 515 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 7.5
HUK 516 Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Katılma ve Denetleme Hakları 3 0 3 7.5
HUK 517 Anonim Şirketlerde Sermayenin Korunması 3 0 3 7.5
HUK 518 Genel İşlem Şartları 3 0 3 7.5
HUK 519 Güncel Atipik Sözleşmeler 0 0 3 7.5
HUK 520 Markadan Doğan Hakların Kapsamı ve Tazminat Talebi 3 0 3 7.5
HUK 521 Rekabet Hukukunda Dağıtım Anlaşmaları 3 0 3 7.5
HUK 522 Ticari Temsil 3 0 3 7.5
HUK 551 İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması 3 0 3 7.5
HUK 552 İnternet Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 553 Hukukçular İçin Meslek Etiği ve Sorumluluk 3 0 3 7.5
HUK 554 Çek Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 555 Güvenceli Esneklik Uygulamaları ve Hukuki Sonuçları 3 0 3 7.5
HUK 556 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları 3 0 3 7.5
HUK 560 Avrupa Birliği Sigorta Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 561 Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşım 3 0 3 7.5
HUK 562 Rekabet Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 563 Sosyal Sigorta Dalları 3 0 3 7.5
HUK 564 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları 3 0 3 7.5
HUK 565 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 3 0 3 7.5
HUK 566 Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi 3 0 3 7.5
HUK 567 Ticaret Hukukunun Vergisel Sorunları 3 0 3 7.5
HUK 568 Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 7.5
HUK 570 İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.