Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukukçular İçin Meslek Etiği ve Sorumluluk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 553
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yargılama faaliyetinin adalet amacına uygun yürütülmesinde önemli bir etken olarak, hakim, savcı ve avukatların meslek etiği ve sorumluluklar konusunda farkındalığın artırılması ve değerlendirilme yapılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler
  • Yargılama faaliyetinde adalet amacına nasıl ulaşılabileceğini tartışabilecektir.
  • Adalete ulaşmada meslek etiğinin anlam ve önemi ile yargılamada görevli hakim, savcı ve avukatların hukuki sorumluluklarını açıklayabilecektir
  • Hukukçu meslek etiği ve sorumlulukları ile ilgili uluslararası belgeler ve ulusal düzenlemeler konusunda bilgi verebilecektir.
  • Yargının temel ilkeleri çerçevesinde hakim, savcı ve avukatların meslek etik ilkelerini değerlendirebilecektir.
  • Hukukçu meslek etiğine aykırılık ve meslek uygulamasından doğan sorumluluk ile ilgili hukuki düzenlemeler konusunda bilgi verebilecektir.
  • Hukukçu meslek etiğine aykırılık ve meslek uygulamasından doğan sorumluluğa ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, hakim, savcı ve avukatların gerek ulusal, gerek uluslararası hukuk çerçevesinde uymakla yükümlü oldukları mesleki kurallar ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yargılama faaliyetinin amacı “adalet” ve “etik” kavramları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
2 Yargılama faaliyetine katılan hakim, savcı ve avukatların meslek etiğinin anlam ve önemi Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
3 Uluslararası Hukuk Meslek Kurum ve Kuruluşları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
4 Uluslararası Meslek Etiğine ilişkin düzenlemeler Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
5 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek İlkeleri ve Uygulaması Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
6 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek İlkeleri ve Uygulaması Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
7 ARASINAV Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
8 Havana Kuralları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
9 Barolar Yargı Etiği İlkeleri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
10 Türkiye’de Yargı Etik Kuralları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
11 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
12 Avukat, hakim, savcının hukuki sorumluluğu ve Yargıtay uygulaması Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
13 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
14 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması ve tartışılması.
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Değerlendirme

 

Ders Kitabı Ders Notları
Önerilen Okumalar/Materyaller İnceoğlu, S. (2012) Devlette Etikten Etik Devlete, Yargıda Etik. TÜSİAD Raporu.İstanbul. Özkan,İ.B.(2000) “Uluslararası Yargı ve Savcı Etiği”. www.umut.org.tr/UserFiles/File/.../12Ekim-II-1.i.o.pdf‎, 31.07.2013. Yiğit, U.(2009)”Anayasal İlkeler ve Etik Kuralları Çerçevesinde Savcının Soruşturma ve Davadan Reddi ile Çekilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi S.85. Yücel M.T.(2008) Avukatlık Meslek Etiğine Kriminolojik bir Yaklaşım. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
20
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
43
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.