HUK 563 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Sigorta Dalları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 563
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sosyal güvenlik hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin kısa ve uzun vadeli sosyal sigorta kolları konusunda uzmanlık kazanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci;
  • Sosyal güvenlik hukukunun temel ilkelerini ve kurumlarını bilecek;
  • Sosyal sigortaların kapsamı ve işveren yükümlülüklerine hakim olacak;
  • Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına dahil sigorta türleri konusunda uzmanlaşacaktır.
Ders Tanımı Dersin amacı doğrultusunda sosyal güvenlik ve sosyal risk kavramı üzerinde durulacak, sosyal sigortaların özellikleri, işveren yükümlülükleri ve sosyal güvenliğin kapsamı incelenecektir. Sonra sırasıyla, kısa vadeli sigorta kolları olan iş kazası ve meslek haslatığı sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları maluliyet sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası üzerinde durulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal riskler. I. Bölüm §1. – §2.
2 Sosyal sigortanın uluslararası boyutu. I. Bölüm §4
3 Sosyal Sigortaların özellikleri ve işveren yükümlülükleri. III. Bölüm §11 - §13
4 Sosyal sigortaların kapsamı. IV. Bölüm §14 - §15
5 Sosyal güvenlik kolları ve kısa vadeli sosyal güvenlik kolu – iş kazası ve meslek hastalığı sigortası V. Bölüm §17
6 Hastalık sigortası V. Bölüm §18
7 Analık sigortası V. Bölüm §19
8 Uzun vadeli sosyal güvenlik kolu – Maluliyet sigortası VI. Bölüm §20
9 Yaşlılık sigortası VI. Bölüm §21
10 Ara sınav
11 Ölüm sigortası VI. Bölüm §22
12 Genel sağlık sigortası VII. Bölüm §24
13 İşsizlik sigortası VII. Bölüm §25
14 Seminer çalışması
15 Seminer çalışması
16 Genel değerlendirme ve olası yasal düzenlemeler

 

Ders Kitabı Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları – Can Tuncay, Ömer Ekmekçi
Önerilen Okumalar/Materyaller Türk Sosyal Sigortalar Hukuku – Ali Nazım Sözer

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
30
Proje
Seminer/Çalıştay
1
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest