Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 558 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Viyana Satım Sözleşmesi (CISG)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 558
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticarette taşınır mal satımına ilişkin sözleşmeleri ilgilendiren kuralların yeknesaklaştırılması amacıyla kabul edilen Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Viyana Satım Sözleşmesi / CISG)’nu incelemek ve Sözleşme’nin Türk Borçlar Hukuku üzerindeki etkilerini ele almaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Viyana Satım Sözleşmesi’ni Türkiye açısından yorumlayabilir.
  • Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanını tanımlayabilir
  • Viyana Satım Sözleşmesi’ne göre yapılacak satış sözleşmelerine ilişkin temel ilkeleri açıklayabilir
  • Viyana Satım Sözleşmesi’nde tarafların hakları ve yükümlülüklerini tanımlayabilir.
  • Viyana Satım Sözleşmesi’nde de düzenlenen özellikli durumları değerlendirebilir.
Ders Tanımı Viyana Satım Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile Milletlerarası Özel Hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Viyana Satım Sözleşmesi'nin Tarihçesi ve Yürürlüğe Girişi Zeytin, s. 28-46.
2 Viyana Satım Sözleşmesi'nin Yer, Zaman, Kişi ve Konu Bakımından Uygulama Alanı Zeytin, s. 46-75.
3 Viyana Satım Sözleşmesi'nde Yorum ve Boşluk Doldurma Zeytin, s. 75-99.
4 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satım Sözleşmesinin Kurulması Zeytin, s. 99-117.
5 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Malların Satımına İlişkin Genel Hükümler Zeytin, s. 117-149.
6 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu Zeytin, s. 149-163.
7 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıma Konu Olan Malın Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Talepleri Zeytin, s. 163-201.
8 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı ve İfa Engelleri Zeytin, s. 201-229.
9 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Alıcının Hak ve Yükümlülükleri Zeytin, s. 229-263.
10 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Hasarın İntikali Zeytin, s. 263-275.
11 Viyana Satım Sözleşmesine Göre Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılık, Art Arda Teslimli Sözleşmeler, Tazminat ve Faiz Zeytin, s. 275-325.
12 Viyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Sorumluluktan Kurtulma Zeytin, s. 325-338.
13 Viyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Hüküm ve Sonuçları Zeytin, s. 338-356.
14 Viyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Malların Muhafazası Zeytin, s. 356-375.
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

ZEYTİN, Zafer, Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku, Seçkin, 2019; SCHWENZER, Ingeborg / AKSOY, Pınar Çağlayan, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi = Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Oniki Levha, 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
53
53
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
76
76
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.