Ders İçerikleri - Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

FFD 510 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bireysel Çalışma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 510
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ögrenciyi araştırma yöntem ve methodlarıyla tanıştırmanın yanında; araştırma sorularının belirlenmesi, kaynak araştırmalarının yapılması, tez önerisinin hazırlanması gibi yükek lisans tezinin gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir konuyu saptama, sistematik olarak bilgi toplama, analiz ve sentez yapabilecektir.
  • yüksek lisans araştırma ve tez konuları hakkında bilgi toplayabilecektir..
  • toparladığı bilgileri analiz ederek akademik bir argüman oluşturabilecektir.
  • uygulamalı bir çalışmada projeyi baştan sona yürütüp gerçekleştirebilme yetisi kazanabilecektir.
  • akademik bir makale üretebilecektir.
Ders Tanımı Seçilen çalışma konusu çerçevesinde uygulama teknik detayları toplayıp, değerlendirme ve gerekli malzeme bilgisini edinme gibi gerekli tüm fiziksel ve sosyolojik verilerin toplanmasında öğrenciye araştırma sürecinde uygun teknik ve yöntem seçmede rehberlik ederek, onu araştırma yapabilme konusunda yetkin kılar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, temel terminolojiler Ön hazırlık yok
2 Çalışma konusu seçimi,kaynak kullanımı ve tez formatı 100er kelimelik kısa açıklamalı 3 proje konusu teslimi
3 Araştırma yöntem ve teknikleri- Eleştirel okuma ve yazma seçilen konu ile ilgili 2 temel 2 yardımcı kaynak getirilmesi
4 Araştırma yöntem ve teknikleri2- bilgilerin toparlanması, konuya göre danışmanların belirlenmesi 8 tane kaynağın liste halinde teslimi. (En az 2 tanesi hakkında tartışmaya hazır bir şekilde gelinmelidir.)+ Ödev 1: Seçilen konu ile ilgili akıl haritasının teslimi
5 Ara sınav 1-supervisions Sınava hazırlık
6 Atölye ya da gezi- Sınav değerlendirmesi Ödev 2: Literatür taraması (1000 kelime)
7 Atölye ya da Gezi- Literatür taramaları değerlendirmesi Ödev3: 1.tez taslağı teslimi (2500 kelime) ya da proje görselleri ve yazılı metni (1000 kelime), ve en az 15 kaynaklı kaynakça
8 Teori: Analiz 1-Supervisions Tez ile ilgili 3 teorik metnin tartışma için getirilmesi- bu okumaların yapılması
9 Ara sınav 2 Sınava Hazırlık
10 Teori: Analiz 2- Sınav değerlendirmesi- Supervisions Okumaların yapılması
11 Tez taslaklarının tartışılması Ödev 4: 4000 kelimelik tez taslak teslimi, ya da 1500 kelimelik metin ve proje görsellerinin teslimi+ tamamlanmış ilave ve kaynakçaların teslimi
12 Tez taslaklarının tartışılması Tez üzerinde çalışma
13 Powerpoint Sunumları 1 Çalışmaların devamı ve sunumun hazırlanması
14 Powerpoint Sunumları 2 Çalışmaların devamı ve sunumun hazırlanması
15 Dönem çalışmasının teslimi 5000 kelimelik tezin veya 2000 kelimelik yazıyla birlikte proje önerisinin teslimi
16 Ders yok Ön hazırlık yok

 

Ders Kitabı Kitaplar, makaleler, seçilen konu üzerine daha önceden yapılmış çalışmalar ve sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller TBA

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
10
110
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
32
32
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
0
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.