FFD 511 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 511
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere akademik araştırma bilgi ve yeterliliklerini sağlamaktır. Ders bilimsel araştırmada nicel ve nitel yöntemleri irdelemektedir. Mevcut araştırma yöntemleri üzerinde yoğunlaşarak öğrencilerin kendi alanlarında uzmanlaşmaları ve akademik yetkinliğe kavuşmaları hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • araştırma, tasarım araştırması, araştırma alanları ve araştırma projeleri kavramlarını tanıyacak,
  • bir araştırma konusu belirleyecek, veri ve bilgi toplayacak,
  • nicel ve nitel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinecek,
  • akademik yayın arama, okuma, anlama, değerlendirme konusunda deneyim kazanacak,
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin araştırma deneyimi kazanmasını amaçlar ve tasarımda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini irdeler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, araştırmanın temelleri O'Leary Böl. 1
2 Araştırmanın temelleri Okuma: Ders kitabı 1. Bölüm O’Leary Böl.1
3 Araştırma planlaması Okuma: Ders kitabı 2. Bölüm O’Leary Böl.7
4 Kaynaklarla çalışmak, yorum-alıntı-not kartları Okuma: O’Leary Ch.6 Ders kitabı sf.75-89
5 Araştırmada deneyler Okuma: Handbook of Research Methods, Ödev 1 (alıntı yapmak)
6 Araştırma yaklaşımları: nicel, nitel ve karma yaklaşımlar Okuma: O’Leary 8. Bölüm
7 Araştırma yaklaşımları: nicel, nitel ve karma yaklaşımlar Okuma : O’Leary 8. Bölüm
8 Ara Sınav 1 Tüm konular
9 Doğrudan veri toplama: anket ve mülakatlar Okuma: O’Leary Böl.11
10 Dolaylı veri toplama: gözlem ve mevcut metinlerle çalışmak Okuma: O’Leary Böl.12
11 Nicel verinin analizi Okuma: O’Leary Böl.13
12 Nitel verinin analizi Okuma: O’Leary Böl.14
13 Yazma çabası Okuma O’Leary Böl.15 Textbook sf.9-31
14 Ara Sınav 2 Tüm konular
15 Sunumlar Tüm konular
16 Sömestrenin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Vidana Tavaşoğlu D, Albayrak S, Arıman S (2013) Essentials of Research Paper Writing, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul
Önerilen Okumalar/Materyaller Creswell JW (2003) Research design. SagePublications, Thousand Oaks, CA Yin RK (2009) Case study research. SagePublications, Thousand Oaks, CA\\nGlenn JC (2010) Handbook of research methods. Global Media (e-book)\\nGillham B (2010) Case study research methods. Continuum International Publishing (e-book)\\nO’Leary G (2010) The Essential Guide to Doing Your Research Project. Sage Publications, London\\nKumar R (2005) Research methodology. Sage Publications, London\\nMcIntyre L (2005) Need to know, social science research methods. McGraw Hill, New York NY

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
20
Final Sınavı
    Toplam
216

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest