Ders İçerikleri - Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

FFD 551 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mekansal Pratikler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 551
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı özgül mekansal pratiklerin mekanın maddeselliğiyle eklemlenmesi üzerine eleştirel bakış açıları geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mekan olgusunu disiplinlerarası düzeyde çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, mekan olgusunu fiziksel ve kuramsal açılardan tartışabilecektir.
  • Öğrenci, mekan söyleminde güncel mekan kuramlarını kullanabilecektir.
  • Öğrenci, mekansal sorunsallarla tasarımın ilişkisini kurabilecektir.
  • Öğrenci, mekan kullanımıyla tasarımı arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.
Ders Tanımı Eleştirel mekân kuramlarının tartışmaları ve bu tartışmalar ışığında özgül bir kent ya da mimari mekânın okuması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders temalarının tanıtımı Ön hazırlık yok
2 Tarihte Mekanın Tanımı Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
3 Mimarlıkta Mekanın Çok-boyutluluğu Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
4 Mimarlıkta Mekanın Çok-boyutluluğu Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
5 Mimarlıkta Mekanın Çok-boyutluluğu Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
6 Mimarlıkta Mekanın Çok-boyutluluğu Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
7 Mekan ve Kültür Dönem sonu proje ön araştırması
8 Mekan ve Zaman Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
9 Mekan ve Fonksiyon Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
10 Mekan ve Form Zorunlu okumanın yapılıp okumaya dair çalışma formunun doldurulması
11 Proje Önerisi Teslimi ve eleştiri Bireysel Konu Başlıklarında Literatür taraması
12 Araştırma Sonuçlarının Sunumu Dönem sonu ödevleri sunum hazırlığı
13 Dönem projesi sunumları ve eleştiri Dönem sonu ödevleri sunum hazırlığı
14 Dönem projesi sunumları ve eleştiri Ön hazırlık yok
15 Final Sunumları ve Proje Geri Bildirimleri Ön hazırlık yok
16 Genel Değerlendirme Ön hazırlık yok

 

Ders Kitabı Yok
Önerilen Okumalar/Materyaller Stephen Kern, The Culture of Time and Space (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1983), pp. 131-180. Kate Nesbitt (ed) (1996) Introduction, in Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965-1995, NY: New York, Princeton Architectural Press, 16-17. Henri Lefebvre (1991) Plan of the present work, in (Trans.) Donald-Nicholson Smith, The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1-67. Michel de Certeau, Chapter IX Spatial Stories, The Practice of Everyday Life. (Berkeley: University of California Press, 1984) 115-130. Bruno Zevi, Architecture as Space (New York: Horizon Press, 1974 [1957]). Piere Bourdieu, Distinction. (Cambridge: Harvard University Press, 1984). Mustafa Pultar, A Structural Approach to Cultural Studies of Architectural Space. (Eds.) S.M. Ünügür, O. Hacıhasanoğlu and H. Turgut, Culture and Space in the Home Environment: Critical Evolutions and New Paradigms. (İstanbul: İstanbul Technical University, 1997) 27-32. Anthony King, The Bungalow: The Production of a global culture, (London, Melbourne and Henley: Routledge&Kegan Paul, 1984). S.Giedion, “Part 6: Space-Time in art, architecture and construction. Space, Time and Architecture.” Hüseyin Kahvecioğlu (2008) Mekanın Üreticisi ve Tüketicisi olarak Zaman. Zaman-Mekan, Yem Yayınları, 142-149. Adolf Loos (1998) Ornament and Crime. Riverside, CA: Ariadne Press. Theodor Adorno (1997) Functionalism Today, in (ed.) Neil Leach, Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. Routledge, 5-18. Stanford Anderson (1987) The Fiction of Function. Assemblage, no:2, 18-31. C. Rowe and R. Slutzky, Transparency: Literal and Phenomenal, Perspecta 8:45-54. Daniel Naegele (2001) Savoye Space: The Sensation of Object. Harvard Design Magazine: 15.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
40
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
-
-
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.