Ders İçerikleri - Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

FFD 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Düşsel ve Geleceğe Yönelik Tasarım Çalışmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 555
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin lisans çalışmalarında edindikleri kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve deneyimlerini farklı ve yenilikçi bir bakış açısıyla yakın ve uzak gelecek kavramları süzgecinden ilişkilendirmelerini ve değerlendirmelerini sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında, çağdaş bir bakış açısı ile gelenekselin dışında özgün fikirler üretmek ve geleceğe ilişkin muhtemel ve/veya varsayımsal eğilimlerin incelenmesi, araştırılması ve analizi ile çağ ötesi olarak nitelenebilecek yeni yaşam olanaklarının ve çevresinin kavranması ve tasarlanması konularında kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak hedeflenmektedir. Bununla beraber, özgün tasarım ideolojileri ve temsil niteliklerinin ortaya çıkarılması ve yaratılması da dersin amacı ve beklentiler arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, tasarım alanında geleceğe yönelik özgün düşünme becerisi geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, sanat, bilim ve teknoloji kesişimindeki gelişmelerin ve pratiklerin sürekliliği üzerine eleştirel düşünme becerisi geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım meselelerine tarihsel, güncel ve varsayımsal bir süzgeçten bakarak analiz yapabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım meselelerine tarihsel, güncel ve varsayımsal bir süzgeçten bakarak sentez yapabilecektir.
  • Öğrenci, geleceğe yönelik tasarım yaklaşımlarını disiplinlerarası düzeyde eleştirebilecek becerileri geliştirecektir.
  • Öğrenci, özgün tasarım ideolojileri ve temsil niteliklerini ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler sanat, felsefe, bilim ve kavramsal tasarım kuramları ve pratiği ile ilgili okumalar, eleştiriler ve tartışmalar yaparak geleceğe yönelik yaşam olanakları ve çevreleri üzerine özgün tasarım fikirler ve ideojiler ortaya çıkartacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ, KONUK: Prof Dr. Yüksel Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Ön hazırlık yok
2 TEORİK ARKA PLAN: Derse giriş ve tartışma, Mars yarışması sunumu, Ütopya/Heterotopya/Distopya/E-topia - - - Annotated Review: Ütopya/Heteroropya/Distopa/E-topia terimlerini tanımlayın ve Mars Projesi’ne kendi bakışınızı açıklayın. H. Silverman (1980). From Utopia/dystopia to Heterotopia: An interpretative Topology. Philosophy & Social Criticism. M. Foucault (1967). Architecture /Mouvement/ Continuité October, 1984; (“Des Espace Autres,” March 1967 Translated from the French by Jay Miskowiec) of Other Spaces: Utopias and Heterotopias. Mars 2050: https://www.arkitera.com/yarisma/mars-2050-yasam-alani-fikir-yarismasi Marstopia:https://www.e-architect.co.uk/competitions/marstopia-architecture-and-design-competition Moontopia:https://www.dezeen.com/2017/01/17/nine-visions-lunar-architecture-moon-moontopia-competition/ Why not? http://www.science20.com/robert_inventor/blog/ten_reasons_not_to_live_on_mars_great_place_to_explore-118531
3 KONUK: Prof. Asterios Agkathis, Liverpool Üniversitesi
4 BİYOMİMİKRİ: Ekstrem Çevrelerde Biyomimikri ile Tasarım - - - Biyomimikri/Biyomimetik/Biyomateryal terimlerini tanımlayın. G.Varinlioglu, B.Pasin, H.D.Clarke (2018) Unconventional Formulations in Architectural Curricula: An Atelier on Design for Outer Space Architecture. AZ ITU Journal Of The Faculty Of Architecture, ISBN: 2564-7474 Michael Pawlyn: https://www.ted.com/talks/michael_pawlyn_using_nature_s_genius_in_architecture/up-next Pawlyn, M. (2019). Biomimicry in architecture. Routledge. Smart Inventions Inspired by Nature: https://www.bloomberg.com/news/photo-essays/2015-02-23/14-smart-inventions-inspired-by-nature-biomimicry
5 Corona Break
6 EXTREM ÇEVRE TASARIMI: Uzay araştırması, uzay yolculuğu ve uzay boşluğunda yaşam - - - Annotated Review: Kabin ekolojisi ve uzay boşluğu tasarımı Leach, N. (Ed.). (2014). Space architecture: The new frontier for design research. John Wiley & Sons. M. Wilsing and N.A. Wilsing (2004) Integrating ‘Outer Space Design’ into Design Curriculum. International Journal Of Art And Design Education , Vol. 23, No. 1, 73-80, ISBN: 1476-8062
7 BİLİM KURGU - - - Siber uzay/E-topia/Neuromancer - - - Annotated Review: Siber uzayı tanımlayın ve güncel bir bilim kurgu filmi örneği verin. Neuromancer (trailer): https://www.youtube.com/watch?v=b1kJI-UvYwQ Blog on Neuromancer: http://www.digilogue.com/pop-kulturu-ve-teknolojinin-kusursuz-sentezi-neuromancer/ M. Heim (1992) The Erotic ontology of Cyberspace in Cyberspace First Steps by Michael Benedikt. Blade Runner (1982) https://www.youtube.com/watch?v=eogpIG53Cis Blade Runner (2019) http://bladerunnermovie.com/ Dune (1984) by David Lynch, https://www.imdb.com/title/tt0087182/
8 Öğrenci Sunumları / Ön Jüri
9 ELEŞTİREL TASARIM VE ‘DESIGN THINKING’: Eleştirel Tasarım ve ‘Design Thinking’, Dönem Ödevi Sunumu McDougall, W. A. (1982). Technocracy and Statecraft in the Space Age--Toward the History of a Saltation. The American Historical Review, 87(4), 1010-1040. Bardzell, J., & Bardzell, S. (2013, April). What is" critical" about critical design?. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 3297-3306). Hales, D. (2013). Design fictions an introduction and provisional taxonomy. Digital Creativity, 24(1), 1-10.
10 Tatil
11 ‘IMMERSIVE ENVIRONMENTS’ VE DİJİTAL ÜRETİM: ‘Immersive Environments’ (AR/VR/XR), Dijital Üretim Portman, M. E., Natapov, A., & Fisher-Gewirtzman, D. (2015). To go where no man has gone before: Virtual reality in architecture, landscape architecture and environmental planning. Computers, Environment and Urban Systems, 54, 376-384. Krevelan and Poelman (2010). A Survey of Augmented Reality Technologies, Applications and Limitations, The International Journal of Virtual Reality. B. Kolarevic (2003), Architecture in the Digital Age, Design and Manufacturing.
12 YAPAY ZEKA: Yapay zeka, Yapay zeka ile öğrenme ve imaj tanıma üzerine Lale Başarır’ın dersi Silva N.F., Bridges A.H. (1997) Human-Computer Interaction and Neural Networks in Architectural Design. In: Junge R. (eds) CAAD futures 1997. Springer, Dordrecht Isola, P., Zhu J.Y., Zhou, T. and Efros, A.A., (2016). Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks, Arxiv Huang, Weixin, and Hao Zheng. (2018). "Architectural Drawings Recognition and Generation through Machine Learning." The 38th Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in Architecture. Mexico City: ACADIA2018. 156-165.)
13 Dönem ödevi sunumu ve tartışmalar
14 Dönem ödevi sunumu ve tartışmalar
15 FİNALLER - - - Dönem ödevi sunumu ve tartışmalar - - - Mars 2050 Projesi teslimi
16 FİNALLER - - - Genel Değerlendirme - - - Dönem Ödevi Teslimi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Seçilmiş akademik makaleler ve kitap bölümleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
2
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
10
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
7
Proje
2
25
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
20
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.