FFD 563 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat, Tasarım ve Kent
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 563
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı kenti bir sosyal ve fiziksel bir bütün olarak ele alarak sanat, tasarım ve kent arasındaki ilişkileri anlamak ve sorgulamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, kent olgusunu disiplinlerarası düzeyde tartışabilecektir.
  • Öğrenci, kentsel mekan olgusunu fiziksel ve kuramsal açılardan çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, modernizm ve sonrası kentsel söylemleri çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, kente dair söylemlerle kentsel mekanların kullanımı arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.
  • Öğrenci, eleştirel kültürel söylemlerin verdiği anlayışla kent mekanlarını okuyabilecektir.
Ders Tanımı Modernizmden günümüze kent, sanat ve tasarım ilişkisine dair gelişen söylemleri anlamak ve verili bir kent mekanını bunlar bağlamında çözümlemek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı
2 Şehir ve Modernite Okumalar/ Calisma Kagidi
3 20. ve 21. yuzuyılda Sanat ve Mimarlıkta Avant Garde Akımlar Okumalar/ Calisma Kagidi
4 Kamusal Sanat: Teori ve Pratik Okumalar/ Calisma Kagidi
5 Global Çağda Sanat, Kültür ve Kentsel Mekan Okumalar/ Calisma Kagidi
6 Kentte Sanat: Kentsel rejenrasyon mu soylulasatirma mi? Okumalar/ Calisma Kagidi
7 Sehirde Sanat Uretimi: Kultur ve sanat kumeleri Okumalar/ Calisma Kagidi
8 Sanatla kentsel yenilesme: Wynwood, Miami ornegi Okumalar/ Calisma Kagidi
9 Londra: Southbank ve Shoreditch Sehrin sanat, mimari ve tasarimla temsili: Sanat ve kultur mekanlari, kamusal sanat, sokak sanati Odev Teslimi ve Sunumu
10 Istanbul: Cihangir, Karakoy, Galata, Beyoglu Sehrin sanat, mimari ve tasarimla temsili: Sanat ve kultur mekanlari, kamusal sanat, sokak sanati Odev Teslimi ve Sunumu
11 Portland: Pearl District and Alberta Arts District Sehrin sanat, mimari ve tasarimla temsili: Sanat ve kultur mekanlari, kamusal sanat, sokak sanati Odev Teslimi ve Sunumu
12 Buenos Aires: Palermo Soho and Palermo Hollywood Sehrin sanat, mimari ve tasarimla temsili: Sanat ve kultur mekanlari, kamusal sanat, sokak sanati Odev Teslimi ve Sunumu
13 Sao Paulo: Vila Madalena (Pinheiros District) and Jardins District Sehrin sanat, mimari ve tasarimla temsili: Sanat ve kultur mekanlari, kamusal sanat, sokak sanati Odev Teslimi ve Sunumu
14 İzmir’de Sanat ve Tasarım: Final Projesine Hazırlık • İzmir’in, farklı sanat müzelerinde sanat ve tasarımla temsili, tarihte ve günümüzde nasıldır? • İzmir’deki önemli kamu sanatı ürünleri ve alanları nelerdir? • İzmir’de sanatın sergilendiği yerler nerelerdir? • İzmir’de sanat üretildiği yerler nerelerdir? • İzmir’de sanat ve kültür endüstrisi üzerine bir kümelenme var mıdır? • İzmir’de yapılı çevrenin sanata, tasarıma ve kültürel üretime tahsis edilmesi nasıldır? Final Odev Teslimi ve Sunumu
15 Donem tekrari
16 Donem tekrari

 

Ders Kitabı Öğrenciler yaptıkları okumalar doğrultusunda her hafta hazırladıkları ön çalışmayı ve dönem sonunda hazırladıkları projeyi/ödevi sunarlar.
Önerilen Okumalar/Materyaller Georg Simmel (1903), “The Metropolis and Mental Life,” Kurt Wolff (trans.) The Sociology of Georg Simmel (New York: Free Press, 1950), 409424; Christopher Crouch, Modernism in Art, Design and Architecture (New York: St. Martin’s Press, 1999), “The Cultural Background to the Machine Age”, 1028; Hide Heynen, “New Babylon: The Antinomies of Utopia,” Assemblage, No. 29 (Apr., 1996): 2439; Rosalyn Deutsche, “Uneven Development: Public Art in New York City,” October 47 (Winter, 1988): 352; Anthony Vidler, Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001), “Agoraphobia”, 2550; Beatriz Colomina, “The Split Wall: Domestic Voyeurism,” in B. Colomina (ed.), Sexuality & Space (Princeton Architectural Press, 1992), 7398; Kristine Nielsen, “What Ever Happened to Ernst Barlach? East German Political Monuments and the Art of Resistance,” in Totalitarian Art and Modernity, eds. Mikkel Bolt Rasmussen and Jacob Wamberg (Aarhus: Aarhus Univ. Press, 2010), 147169; Leo OuFan Lee, “Shanghai Modern: Reflections on Urban Culture in China in the 1930s,” Public Culture 11, No. 1 (1999): 75107.; Ronald Lee Fleming “The Art of Placemaking: Interpreting Community Through Public Art and Urban Design” (Merrell Publishers, 2007); Harriet Senie “Critical Issues in Public Art: Content, Context, and Controversy” (Smithsonian Books, 1998); Cher Krause Knight “Public Art: Theory, Practice and Populism” (Wiley-Blackwell, 2008); Antawan I. Byrd and Reid Shier “Art Cities of the Future: 21st-Century Avant-Gardes” (Phaidon Press, 2013)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
12
12
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
28
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
6
Proje
1
46
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest