Ders İçerikleri - Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

FFD 566 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Trend Kataloğu Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 566
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sosyokültürel analizler, Pazar verileri, çağdaş tasarım ve sanattatki gelişmeler ve gözlemler ışığında moda trendlerini tanımlamak, analiz etmek ve sentezlemek. Geleceğe yönelik eğilimlerle ilgili bilinç geliştirmek, geleceğe işaret eden kavramları görselleştirebilmek ve tasarım diline dönüştürebilmek. Görsel iletişim ve sunum becerilerini yaratıcı bir şekilde geliştirmek. Doğru kelimeler kullanarak trendleri tanımlamak ve kavramsallaştırmak için yazım tekniklerini geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, moda endüstrisini etkileyen ekonomik, sosyal ve çevresel etmenleri değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirleyebilecektir.
  • Öğrenci, moda endüstrisini yönlendiren güncel eğilimleri sezon okumaları ve ürün analizleri doğrultusunda araştırabilecektir.
  • Öğrenci, moda ve tasarım endüstrilerinde spesifik bir sektörün eğilimleri , tüketici davranışları ve beklentileri doğrultusunda gelecek sezona yönelik öngörüler yapabilmek için profesyonel görsel sunumlar ve tasarım çözümlemeleri yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler bireysel olarak yürüttükleri bir araştırma ile çağdaş sanat ve tasarım dünyasında güncel kaynaklar üzerinden günümüzün tasarım gündemine oturan konuları belirlerler. Bu saptama ve gözlem üzerinden moda endüstrisinde geçerli olan pazarlarda kullanılmak üzere, geleceğe yönelik eğilimleri kavramsallaştırır ve görselleştirirler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moda öngörüsü süreci Anlatım: Fashion Forecasting, Evelyn Brannon Changing fashion: a critical introduction to trend analysis and meaning. Annette Lynch
2 Trend Analizi: Sezonun değerlendirmesi Anlatım + konuyla ilgili hikaye panoların hazırlanması. Trend information from Promostyl, Peclers Magazines:Arredamento,Burda,Tasarım,Bambini Collezioni & 03 Baby,BloomA View of Flowers,Blueprint,Book Moda Uomo,Collezioni Accessori / Sup:Bag Collezioni Shoes,Collezioni DonnaCollezioni Donna Alta Moda,Collezioni DonnaCollezioni Houte Couture,Collezioni DonnaCollezioni Pret A Porter,Collezioni Trends,Domus,Modo,Mood,Textile View Magazine,Uomo Collezioni,Uomo Vogue (L\\\'),View on Color/ Incorps/ Inview,Vogue Italia,Wired,Zoom On Fashion Trends. Mağazaları dolaşmak
3 Bilgi toplamak: Görsel katalog Moda dergileri. Trend information from Promostyl, Peclers Magazines:Arredamento,Burda,Tasarım,Bambini Collezioni & 03 Baby,BloomA View of Flowers, Blueprint,Book Moda Uomo,Collezioni Accessori / Sup:Bag Collezioni Shoes,Collezioni DonnaCollezioni Donna Alta Moda,Collezioni DonnaCollezioni Houte Couture,Collezioni DonnaCollezioni Pret A Porter,Collezioni Trends,Domus,Modo,Mood,Textile View Magazine,Uomo Collezioni,Uomo Vogue (L\'),View on Color/ Incorps/ Inview, Vogue Italia,Wired,Zoom On Fashion Trends. Mağazaları dolaşmak
4 Pazar tanımlaması ve niş pazarlar: moda araştırması Anlatım + konuyla ilgili hikaye panoların hazırlanması. Fashion Forecasting, Evelyn Brannon. Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning, ,Annette Lynch.
5 Raporlama: geleceğe yönelik eğilimlerle ilgili etkiler Konuya ilişkin hikaye panolarının hazırlanması. Modayı etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerin analizi: güncel sanat, edebiyat, sinema ,müzik eğilimleri& yaşam biçimi analizleri. Fashion Forecasting by Evelyn Brannon. Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning, ,Annette Lynch.
6 Moda tüketicisi ve yaşam biçimi analizi Anlatım + konuyla ilgili hikaye panoların hazırlanması. Güncel tasarım kültürü ve popüler kültürden moda ikonlarının seçimi. Dergiler ve internet sayfaları
7 Renk araştırması ve tahmin: renk hikayesini oluşturmak Anlatım + konuyla ilgili hikaye panoların hazırlanması. BloomA View of Flowers. View on Color/ Incorps/ Inview.
8 Kumaş araştırması ve tahmini: Kumaş ve aksesuar kartelası oluşturmak Zoom On Fashion Trends. Textile View. Pazar araştırması.
9 Pazar araştırması ve Pazar bölünmesi: alttemalar oluşturmak Anlatım + konuyla ilgili hikaye panoların hazırlanması. Fashion Forecasting, Evelyn Brannon. Culture and Consumption, Grant Mc Cracken. Fashion, culture, and identity ,Fred Davis.
10 Stil yönelimi: koleksiyon yönetimi, ürün tipleri ve kesim detayları Trend information from Promostyl, Peclers Magazines:Arredamento,Burda,Tasarım,Bambini Collezioni & 03 Baby,BloomA Blueprint,Book Moda Uomo,Collezioni Accessori / Sup:Bag Collezioni Shoes,Collezioni DonnaCollezioni Donna Alta Moda,Collezioni DonnaCollezioni Houte Couture,Collezioni DonnaCollezioni Pret A Porter,Collezioni Trends,Domus,Modo,Mood,
11 Makyaj ve güzellik yönelimi; renk paletini trende uygun hale getirmek Bloom Collezioni Trends Modo,Mood,Textile View Magazine, View on Color/ Incorps/ Inview,Vogue Italia,Wired,Zoom On Fashion Trends
12 aksesuar ve detay yönelimi Trend information from Promostyl, Peclers Magazines:Arredamento,Burda,Tasarım,Bambini Collezioni & 03 Baby,BloomA View of Flowers,Blueprint,Book Moda Uomo,Collezioni Accessori / Sup:Bag Collezioni Shoes,Collezioni DonnaCollezioni Donna Alta Moda,Collezioni DonnaCollezioni Houte Couture,Collezioni DonnaCollezioni Pret A Porter,Collezioni Trends,Domus,Modo,Mood,Textile View Magazine,Uomo Collezioni,Uomo Vogue (L'),View on Color/ Incorps/ Inview,Vogue Italia,Wired,Zoom On Fashion Trends
13 Katalog tasarımı ve grafik dilin araştırılması Trend information from Promostyl, Peclers Magazines:Arredamento,Burda,Tasarım,Bambini Collezioni & 03 Baby,BloomA View of Flowers,Blueprint,Book Moda Uomo,Collezioni Accessori / Sup:Bag Collezioni Shoes,Collezioni DonnaCollezioni Donna Alta Moda,Collezioni DonnaCollezioni Houte Couture,Collezioni DonnaCollezioni Pret A Porter,Collezioni Trends,Domus,Modo,Mood,Textile View Magazine,Uomo Collezioni,Uomo Vogue (L'),View on Color/ Incorps/ Inview,Vogue Italia,Wired,Zoom On Fashion Trends
14 Grafik tasarım Sunum teknikleri ve trendin anlatımı üzerine çalışma
15 Trendin tanımlanması: yazım Multimedia ortamda hazırlanan trend projesinin sunumu ve degerlendirmesi
16 Değerlendirme Ön hazırlık yok

 

Ders Kitabı Yok
Önerilen Okumalar/Materyaller Yukarıda belirtilen kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
8
5
Proje
1
5
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
15
90
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
8
5
40
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
208

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.