FFD 568 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Modada Geriye Bakış
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 568
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çağdaş moda pratiğinde geçmişe yapılan referansların ve retrospektif yorumlamanın öneminden hareketle 20.yüzyılın moda tarihini şekillendiren akımları modanın tarihsel sosyal ve estetik gelişimi bağlamında incelemek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, 20. yüzyılda modanın soysal, kültürel ve sanatsal gelişimini değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, güncel tasarımların ve imgelerin geçmişe ait referansları üzerinden çağdaş modayı tarihsel bir bakış açısıyla yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, modanın tarihsel ve güncel literatürünü takip ederek bilgi birikimini genişletebilecek ve eleştirel bakış açılarını geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, modanın diğer tasarım disiplinleri , sanat, sosyal bilimler ve felsefe ile bağlantıları ve kırılma noktaları üzerinden modanın gelişimini sosyal olarak değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, 20yy.dan 21yya geçerken modanın tarihsel oluşumunu ve yazınını analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Modanın tarihsel etkilerini günümüz modasındaki etkileri bağlamında yorumlamak için 20 .yüzyıla damgasını vuran sosyal değişimler, sanat akımları, tasarımcılar, moda nesneler ve kullanıcıların görsel dünyasının kavramsal olarak incelenmesi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Retro ve nostalji kavramı: Modada geri dönüşler 1 Moda Sosyolojisi ,Tasarım tarihi ve Kültürel Çalışmalar Okumaları
2 Retro ve nostalji kavramı: Modada geri dönüşler 2 Walter Benjamin , Ulrich Lehmann,Valerie Steele,Marcel Proust, Alfred Kroeber
3 Zenginlik çağı 1: Edward dönemi Costume and Fashion by James Laver Films: A Room with a View , Housae of Mirth ,Remembrance of the Things Past
4 Zenginlik Çağı 2: Oryantalizm Readings on Orientalism .Edward Said, Reina Lewis , Paul Poiret , Russian Art Movement.
5 Modernite ve Sosyal Değişim: I Dünya Savaşı History of Mens Fashion, Farid Cheonune, Fashion and Suffragate Movement in Britain.190814Fashioning the Body Politic by Wendy Parkins / Paris Fashions by Valerie Steele
6 Caz dönemi ve değişen cinsiyet rolleri Chanel and her World, Charles Roux, Films by Charlie Chaplin, Metropolis by Fritz Lang Coco ChanelDocumentary The Great Gatsby by Scott Fitzfgerald
7 Sosyal gerçeklik and Kadınsılık Icons of Fashion by Gerda Buxhaum Costume and Fashion by James Laver
8 Moda Krizde: II. Dünya Savaşı Costume and Fashion by James Laver History of 20th Century Fashion by Elizabeth Ewing A Century of Fashion by Francois Baudot A History of Fashion by Gertrud Lehnert Paris Fashions by Valerie Steele
9 Zenginlik Çağı 3: Savaş sonrası Yeni Görünüm/ Oryantalizm History of 20th Century Fashion by Elizabeth Ewing A Century of Fashion by Francois Baudot A History of Fashion by Gertrud Lehnert Street Style by Ted Polhemus Femme Fashion by Patricia Brattig Paris Fashions/ Fifty Years of Fashion : New Look to Now by Valerie Steele Films . Funny Face &Absolute Beginners
10 Ara sınav Ara sınav için hazırlık
11 Uzay çağı ve sokak kültürü The End of Innocence: Photographs from the Decades That Defined Pop The 1950s1970s by Scalo Publishers and Staff Scalo Street Style by Ted Polhemus Femme Fashion by Patricia Brattig Paris Fashions by Valerie Steele Films: Barbarella & Breakfast in Tiffany
12 Gerçeklik ve Yıkıcılık Dönemi Fifty years of fashion by Valerie Steele Fashion at the Edge by Caroline Evans Fashion today by Colin Mc Dowell Street Style by Ted Polhemus Films: In the name of my father , Butterfly effect
13 Tüketim Çağı ve Başarı için Giyim Fifty years of fashion by Valerie Steele Fashion at the Edge by Caroline Evans Fashion today by Colin Mc Dowell Street Style by Ted Polhemus
14 Enformasyon ve Bireysellik Çağı Fifty years of fashion by Valerie Steele Fashion at the Edge by Caroline Evans Fashion today by Colin Mc Dowell Street Style by Ted Polhemus
15 Markalaşma ve İletişim Dönemi Fashion Culture and Identity by Fred Davis Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning by Anette Lycnh Luxury fashion branding : trends, tactics, techniques by Uche Okonkwo
16 Genel Değerlendirme Ön hazırlık yok

 

Ders Kitabı Kitap okumaları
Önerilen Okumalar/Materyaller Filmler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
14
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
8
Final Sınavı
1
8
    Toplam
208

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest