FFD 569 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımda İleri Malzemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 569
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çağdaş malzemeleri tanımak ve bunların tasarımda sağlayacağı fırsatları anlamak. Tasarımda bazı yenilikçi malzeme uygulamalarını tanımak. Malzeme teknolojilerindeki en son ve en önemli araştırmaları tanımak ve bunların yeni ürün veya eserlerde (endüstriyel ürünler/binalar/mimari yapılar/sanat eserleri/moda ürünleri/görsel iletişim ürünleri) yaratıcı çözümler için kullanım olanaklarını değerlendirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, tasarımdaki bazı yenilikçi malzeme uygulamalarını nedenleriyle açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, çağdaş malzemeleri kendi alanındaki ürün veya işlere etkili olarak uygulayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım alanında bazı yenilikçi malzeme uygulamalarını saptayıp açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, malzeme bilim ve teknolojilerindeki yeni araştırma ve gelişmeleri bilimsel ve teknik dağarcıktan bularak bunları kendi cümleleriyle açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Çağdaş malzemeler ve bunların tasarımda oluşturduğu fırsatların değelendirilmesi. Tasarımda yenilikçi malzeme uygulamalarının ayrıntılı örneklerle işlenmesi. Malzeme teknolojilerinde en güncel araştırmalardan örnekler ve bunların tasarımla ilişkilendirilmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: malzeme ve tasarım arasındaki ilişki Sunumlar
2 Malzemelerin estetik boyutu AshbyJohnson, Materials and Design; Material Profiles
3 Akıllı malzemelere giriş Sunumlar
4 Kişisel araştırma alanlarının tartışılması/ Beyin fırtınası Araştırma ilgi alanları ve anahtar sözcükler
5 Renk değiştiren malzemeler Ferrara & Bengisu, Kısım 2.1; Bölüm 5
6 Şekil değiştiren malzemeler Sunumlar
7 Araştırma makalesinin sunumu (Proje-1) Makale teslimi ve öğrenci sunumları
8 Değerlendirme İlk taslaklar, kısa tanımlar, literatür taraması
9 Değerlendirme İlk taslaklar, kısa tanımlar, literatür taraması
10 Işığı dönüştüren/ışık veren malzemeler Sunumlar
11 Isı değiştiren malzemeler Sunumlar
12 Doğadan esinlenme ve malzeme Sunumlar
13 Nanomalzemeler Sunumlar
14 Proje sunumları (Proje-2) Projelerin teslimi ve öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Powerpoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Marinella Ferrara, Murat Bengisu (2014) Materials that Change Color – Smart Materials, Intelligent Design, Springer 2. M. Cardillo, M. Ferrara (2008) Materiali Intelligenti, Sensibili, Interattivi, Lupetti, Milano 3. G.M. Beylerian (2007) Ultra Materials : How Materials Innovation is Changing The World, Thames & Hudson, New York NY, 2007 (available at IUE library). 4. Axel Ritter (2007) Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design. Birkhauser, Boston 5. D. Michelle Addington, Daniel L. Schodek (2005) Smart Materials and New Technologies: for the Architecture and Design Professions. Routledge 6. Michael Ashby, Kara Johnson (2002) Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth-Heinemann

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
70
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
2
64
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
224

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest