Ders İçerikleri - Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

GS 591 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GS 591
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygun araştırma yöntemlerini belirleyebilecektir.
  • Uygun araştırma yöntemlerini belirleyebilecektir.
  • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanabilecektir.
  • Araştırma problemini tanımlayabilecektir.
  • İlgili konu hakkında araştırma soruları ve/veya hipotezler geliştirebilecektir.
  • Araştırma önerisi yazabilecektir.
  • Bağımsız bir araştırma projesi yürütebilecektir.
  • Araştırma projesinin sonucunda ortaya çıkan bulguları ve sonuçları analiz edebilecek ve rapor haline dönüştürebilecektir.
  • Sosyal bilimler alanında çalışan bir araştırmacının etik sorumluluklarının farkına varabilecektir.
Ders Tanımı Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sosyal Bilimlerde Araştırma Bölüm 2 &3 in Benton & Craib (2011)
2 Pozitivizm, Yorumsamacılık ve Eleştirel Realizm Bölüm 1 &2 in Danermark et al. (2002)
3 Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları -
4 Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları -
5 Nedensellik, Teori ve Hipotez Bölüm 3 in King et al. (1995)
6 Teori ve Gözlemi Buluşturmak Bölüm 5 in Rich et al. (2018)
7 R ile Veri Sunumu -
8 R ile Veri Sunum -
9 Veri Toplamak ve Sunmak Bölüm 4 in King et al. (1995) & Bölüm 14 in Rich et. Al (2018)
10 Temel İstatistik -
11 Temel İstatistik
12 Anket ve Derinlemesine Mülakat Bölüm 8 & 20 in Rich et al. (2018)
13 İçerik Analizi Bölüm 10 in Rich et al. (2018)
14 Bilimsel Çıktı
15 Proje
16 Proje

 

Ders Kitabı

Benton & Craib (2010), Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought, 2nd Edition, Palgrave Macmillan (ISBN-10: 023024260X)

Danermark et al. (2001) Explaining Society: Critical Realism in the Social Sciences, Routledge (ISBN-10: 041522182X)

King et al. (1994), Designing Social Inquiry; Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press (ISBN-10: 9780691034713)

Rich et al. (2018), “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods, Routledge (ISBN-10: 1138088773)

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.