Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
GS 591 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
SEN 503 Jeopolitik ve Enerji Güvenliği 3 0 3 7.5
SEN 509 Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
GS 595 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
SEN 505 Enerji Proje Yönetimi 3 0 3 7.5
SEN 507 Elektrik Piyasasında Mevzuata İlişkin Hususlar 3 0 3 7.5
SEN 508 Fosil Yakıt Piyasalarının Geçmişi, Mevcut Konumu ve Geleceği: Yasama Yapısı 3 0 3 7.5
SEN 551 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3 0 3 7.5
SEN 552 Enerji, İklim Değişikliği ve Çevre 3 0 3 7.5
SEN 553 Enerji ve Toplum 3 0 3 7.5
SEN 554 Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği 3 0 3 7.5
SEN 556 Büyük Güçler ve Enerji Politikaları 3 0 3 7.5
SEN 557 İleri Düzey Enerji Projesi 3 0 3 7.5
SEN 558 Enerji Piyasaları ve Politik Stratejiler 3 0 3 7.5
SEN 559 Sürdürülebilir Enerji Politika Yapımı 3 0 3 7.5
Diğer Notlar
Tezli programdan mezun olmak için seçmeli ders listesinden 3 adet ders alması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı