Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
SKG 501 Sağlık Alanında Çalışan Sağlığı ve Hasta Güvenliği 3 0 3 7.5
SKG 504 Kalite Yönetim Sistemi 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
LEE 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
SKG 505 Kalite Geliştirme Teknikleri 3 0 3 7.5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ISG 511 Risk Değerlendirme ve Yönetimi 3 0 3 7.5
ISG 562 Yetişkin Eğitimi ve İletişim Becerileri 3 0 3 7.5
SABE 551 Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Etiğin Temelleri 3 0 3 7.5
SABE 552 Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı 3 0 3 7.5
SKG 551 İş Mükemmelliği ve Sürekli Kalite Geliştirme 3 0 3 7.5
SKG 552 On kosul Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi 3 0 3 3
SKG 553 Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve İleri Kalite Geliştirme Teknikleri 3 0 3 7.5
SKG 554 Sağlık Kuruluşlarında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 3
SKG 555 Hasta Haklarında Yasal Düzenlemeler 3 0 3 3
SKG 556 Sağlık Kuruluşlarında Kalite Denetimi 2 2 3 7.5
SKG 557 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalite Geliştirme 3 2 3 7.5
SKG 558 Hastanelerde Kalite Yönetimi 3 0 3 7.5
SKG 559 Tıp Laboratuvarlarında Standardizasyon ve Kalite Yönetimi 3 0 3 7.5
SKG 560 Tıp Laboratuvarlarında Akreditasyon 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

*Öğrencilerin tezsiz programdan mezun olmaları için Öğrencilerin, tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam en az 60 ECTS almaları gerekmektedir. Tezsiz Programdan mezun olmak için öğrencilerin 3 adet zorunlu ders, 7 adet seçmeli ders ve Dönem Projesi dersini alması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı