Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
GSSS 591 Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
LOG 518 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
GSSS 595 Seminer 0 0 0 7.5
LOG 511 Lojistik Sistemlerin Tasarımı ve Modellenmesi 3 0 3 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GSSS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GSSS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
3 0 3 6
BA 508 Stratejik Yönetim 3 0 3 7.5
BA 513 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 7.5
BA 538 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 7.5
BA 562 Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi 1 0 1 3
BA 564 Pazarlama Araştırması 3 0 3 7.5
BA 578 Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol 3 0 3 7.5
ECON 516 Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi 3 0 3 7.5
ECON 517 Finansal Ekonometri 3 0 3 7.5
ITF 510 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 5
LOG 506 Depo Yönetimi 3 0 3 7.5
LOG 516 Tedarik Zinciri Proje Yönetimi 3 0 3 7.5
LOG 519 Dağıtım Kanalları Yönetimi 3 0 3 7.5
LOG 520 Global Lojistik Yönetimi 3 0 3 7.5
LOG 522 Lojistik Yönetiminde Sayısal Yöntemler 3 0 3 7.5
LOG 551 Tedarik Zinciri ve Lojistikte Simulasyon 3 0 3 7.5
LOG 553 Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilgi Sistemleri 3 0 3 7.5
LOG 560 Tehlikeli Madde Lojistiği 3 0 3 7.5
LOG 561 Perakende Yönetimi 3 0 3 7.5
LOG 562 Demiryolu Taşımacılığı 3 0 3 7.5
LOG 563 Enerji Dağıtımı 3 0 3 7.5
LOG 564 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Tezli programdan mezun olmak için öğrencilerin 7 adet ders, Seminer ve Yükseklisans tezi alması gerekmektedir.

Tezli programdan mezun olmak için öğrencilerin 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı