Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Doktora Programı

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
HUK 691 Hukukta Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 7.5
HUK 695 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 697 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 698 Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUK 601 Uluslararası Aile Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 602 Uluslararası Satım Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 603 Şirketler Topluluğu Hukuku 3 0 3 7.5
HUK 604 Kefalet Sözleşmesi 3 0 3 7.5
HUK 605 İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 3 0 3 7.5
HUK 606 İş Sözleşmesi ve Türleri 3 0 3 7.5
HUK 607 Hizmet İlişkisinde Temel Haklar 3 0 3 7.5
HUK 608 İş Hukukunda Dezavantajlı Grupların Korunması 3 0 3 7.5
HUK 609 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Hukuksal Sorumluluk 3 0 3 7.5
HUK 610 TMK ve TBK'ya Göre Eş Rızasını Gerektiren Durumlar 3 0 3 7.5
HUK 611 Banka Teminat Sözleşmeleri 3 0 3 7.5
HUK 612 Anonim ve Lİmited Şirketlerde Sermayenin Korunması 3 0 3 7.5
HUK 613 Anonim Şirketlerde Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı 3 0 3 7.5
HUK 614 Paris İklim Anlaşmasının Şirketler Hukukuna Etkileri 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.