Ders İçerikleri - Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSY 554 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deneysel Sosyal Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 554
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanındaki deneysel yaklaşımları ve yöntemleri tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal psikoloji alanında deneysel çalışmalar yapabilmek için gerekli yöntemleri açıklayabilecektir.
  • Deneysel sosyal psikoloji alanındaki farklı teorik perspektifler ve yaklaşımları tanımlayabilecektir.
  • Sosyal psikoloji alanında yapılmış deneysel çalışmaları tartışabilecektir.
  • Sosyal psikoloji alanında bir konuyu deneysel perspektifte yapılandırabilecektir.
  • Deneysel çalışma süreçlerini profesyonel bir şekilde yürütebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere deneysel sosyal psikoloji alanında yapılmış olan çalışmalar, farklı teorik yaklaşım ve çalışma yöntemlerini tanıtmak amaçlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Araştırma problemi
3 Literatür Taraması
4 Literatür Taraması
5 Literatür Taraması
6 Literatür Sunumu
7 Hipotez ve Araştırma deseni
8 Araç-gereç ve Kurulum
9 Veri toplama
10 Veri toplama
11 Veri analizi
12 Bulgular
13 Bulguların tartışılması ve Sunuma hazırlık
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Okuma Listesi:

 

Apers, C., & Derous, E. (2017). Are they accurate? Recruiters' personality judgments in paper versus video resumes. Computers in Human Behavior, 73, 9-19. doi:10.1016/j.chb.2017.02.063

 

Chen, M., Chen, C. C., & Sheldon, O. J. (2016). Relaxing moral reasoning to win: How organizational identification relates to unethical pro-organizational behavior. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1082-1096. doi:10.1037/apl0000111

 

Derous, E. (2017). Ethnic Minorities’ Impression Management in the Interview: Helping or Hindering? Frontiers in Psychology, 08. doi:10.3389/fpsyg.2017.00086

 

Derous, E., & Decoster, J. (2017). Implicit Age Cues in Resumes: Subtle Effects on Hiring Discrimination. Frontiers in Psychology, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.01321

 

Derous, E., Pepermans, R., & Ryan, A. M. (2016). Ethnic discrimination during résumé screening: Interactive effects of applicants’ ethnic salience with job context. Human Relations, 70(7), 860-882. doi:10.1177/0018726716676537

 

Derous, E., Pepermans, R., & Ryan, A. M. (2016). Ethnic discrimination during résumé screening: Interactive effects of applicants’ ethnic salience with job context. Human Relations, 70(7), 860-882. doi:10.1177/0018726716676537

 

Hershcovis, M. S. (2017). When fellow customers behave badly: Witness reactions to employee mistreatment by customers. Journal of Applied Psychology, 102(11), 1528-1544. doi:10.1037/apl0000249

 

Hershcovis, M. S., & Bhatnagar, N. (2017). When fellow customers behave badly: Witness reactions to employee mistreatment by customers. Journal of Applied Psychology, 102(11), 1528-1544. doi:10.1037/apl0000249

 

Hiemstra, A. M., Derous, E., & Born, M. P. (2017). Psychological predictors of cultural diversity support at work. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 23(3), 312-322. doi:10.1037/cdp0000141

 

Mero, N. P., & Motowidlo, S. J. (1995). Effects of rater accountability on the accuracy and the favorability of performance ratings. Journal of Applied Psychology, 80(4), 517-524. doi:10.1037/0021-9010.80.4.517

 

Moore, C., Lee, S. Y., Kim, K., & Cable, D. M. (2017). The advantage of being oneself: The role of applicant self-verification in organizational hiring decisions. Journal of Applied Psychology, 102(11), 1493-1513. doi:10.1037/apl0000223

 

Roulin, N., Bangerter, A., & Levashina, J. (2014). Honest and Deceptive Impression Management in the Employment Interview: Can It Be Detected and How Does It Impact Evaluations? Personnel Psychology, 68(2), 395-444. doi:10.1111/peps.12079

 

Ryan, A. M., Reeder, M. C., Golubovich, J., Grand, J., Inceoglu, I., Bartram, D., … Yao, X. (2017). Culture and Testing Practices: Is the World Flat? Applied Psychology, 66(3), 434-467. doi:10.1111/apps.12095

 

Schneider, L., Powell, D. M., & Roulin, N. (2015). Cues to Deception in the Employment Interview. International Journal of Selection and Assessment, 23(2), 182-190. doi:10.1111/ijsa.12106

 

Van Rensburg, Y. J., De Kock, F. S., & Derous, E. (2018). Narrow facets of honesty-humility predict collegiate cheating. Personality and Individual Differences, 123, 199-204. doi:10.1016/j.paid.2017.11.006

 

Wille, L., & Derous, E. (2017). Getting the Words Right: When Wording of Job Ads Affects Ethnic Minorities’ Application Decisions. Management Communication Quarterly, 31(4), 533-558. doi:10.1177/0893318917699885

 

Wille, L., & Derous, E. (2018). When Job Ads Turn You Down: How Requirements in Job Ads May Stop Instead of Attract Highly Qualified Women. Sex Roles. doi:10.1007/s11199-017-0877-1

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
6
9.5
57
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
40
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X
9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.