SEN 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 553
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin toplum, çevre ve enerji arasındaki ilişkiyi anlamasını ve analiz etmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler enerji modelleri üzerinde temel kamu görüşlerini tartışma imkanı bulabileceklerdir,
  • Öğrenciler farklı toplumların enerji meselelerine ve problemlerine nasıl yaklaştıklarını tanımlayabileceklerdir,
  • Öğrenciler enerji sorunlarında toplumsal kilit aktörlerin çıkarlarını ve pozisyonlarını özetleyebileceklerdir,
  • Öğrenciler toplumların enerjiye bakış açısını ve çevresel sorunları farklı açıklamalarla karşılaştırabilecekler, aynı zamanda alternatif açıklamaların güçlü-zayıf yönlerini tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Enerji devletlerarası anlaşmazlıklar, iç savaşlar ve yoksulluk gibi sorunların neticelendirilmesinde rol oynayan sosyal değişkendir. İklim değişikliği, su kıtlığı ve enerji yoksunluğu gibi tartışılan küresel konular enerji sistemlerinin sosyal yönlerinin canlılığı ve doğasıyla ilgili bilimsel ilgiyi artırmıştır. Bu ders şu gibi sorulara yön verecektir: Enerji yeterliliği hangi yollarla kamu görüşünü ve toplumsal aktiviteleri etkiler? Enerji meselelerinin toplumsal yapı ve toplumsal psikoloji temelleri nelerdir? Gelişen devletlerde enerji problemleri nasıl farklılık gösterir? Neden küresel ısınma konusunda toplumsal bir fikirbirliği mevcut değildir? Doğal kaynak bağımlılığının toplumsal sonuçları nelerdir? Farklı toplumsal gruplar enerji krizlerine nasıl bakar? Enerji tüketiminde cinsiyet eşitsizliğinin açıklamaları nelerdir?
Ders bu tür soruların cevabına sosyolojik boyutta bir yaklaşım kazandıracak, aynı zamanda enerji sistemleri ve opsiyonlarının teknik, ekonomik, toplumsal, bölgesel, politik ve çevresel dinamiklerini elde etmek için bilimlerarası branşlarının gerekliliğini vurgulayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kamu Görüşü ve Davranışını Açıklama 1) Jon Elster, Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge University Press. Chapters 14. 2) Zaller, John. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. New York: Cambridge University Press. pp. 6/28.
3 Kamuoyu Siyasetçiler Üzerinde Etki Yaratabilir mi? 1) Jacobs, Lawrence R., and Robert Y. Shapiro. 2000. Politicians Don’t Pander: Political Manipulation and the Loss of Democratic Responsiveness. Chicago: University of Chicago Press. Chapter 8. 2) Schlozman, Kay Lehman. 2003. “Vox Populi: Public Opinion and the Democratic Dilemma.” Brookings Review 21 (3): 4/7.
4 Kamuoyunu ve Davranışlarını Nasıl ölçebiliriz? Zaller, John. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. New York: Cambridge University Press. pp. 28/39.
5 İnsanların Enerji Hakkında ne Düşündüklerini Neden Çalışma Gereksinimi Duyarız? 1) Eugene A. Rosa, Gary E. Machlis, Kenneth M. Keating (1988) “Energy and Society,” Annual Review of Sociology, 14: 149/172. 2) Yergin, D. (1991) The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Simon & Schuster. Pages 11/16. 3) Burstein, Paul (2003) “The Impact of Public Opinion on Public Policy: A Review and an Agenda” Political Research Quarterly, 56(1): 29/40.
6 Toplumsal Hareketlilik, Kolektif Eylem ve Bunların Enerji Politikalarına Etkileri 1) Joppke, Christian (1991) “Social Movements during Cycles of Issue Attention: The Decline of the AntiNuclear Energy Movements in West Germany and the USA,” The British Journal of Sociology, 42(1): 43/60. 2) Tarrow, Sidney G. 1994. Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
7 Ara Sınav
8 Ortak Mülkiyet Trajedisi ve Enerji Politikalarına Etkisi 1) Hardin, Garrett (1968), The Tragedy of the Commons, Science, 162: 1243/1248. 2) Kollock, Peter (1998) “Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation,” Annual Review of Sociology, 24: 183/214. 3) Shepsle, Kenneth A. and Mark S. Bonchek. 1997. Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions. New York: W.W. Norton: 197/219.
9 Kampanyalar, Seçimler, Oy Kullanma ve Enerji Politikları Stimson, James. 2004. Tides of Consent: How Public Opinion Shapes American Politics. New York: Cambridge University Press. Chapter 4.
10 Enerji ve Medya Erfle Stephen, McMillan, Henry, Grofman, Bernard (1991) “Regulation Via Threats: Politics, Media Coverage, and Oil Pricing Decisions,” The Public Opinion Quarterly, 54(1): 48/63. 2) Sears, David O., and Richard Kosterman. 1994. “Political Persuasion.” In Sharon Shavitt & Timothy C. Brock (eds.), Persuasion: Psychological Insights and Perspectives. Boston: Allyn & Bacon. pp. 251/278.
11 Cinsiyet ve Enerji 1) Adams, Carol J., ed. Ecofeminism and the Sacred. New York: Continuum, 1993. 2) Bose, S. (1993) “Women, Work, and Household Electrification in Rural India”, in Money, Energy and Welfare (Oxford University Press: Bombay, India), Chapter V, pages 143 – 181. 3) Warren, Karen J., ed. Ecological Feminism. New York: Routledge, 1994.
12 Toplum, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Adalet 1) O’Rourke, D. and Connolly, S. (2003) “Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption,” Annual Reviews of Environment and Resources, 28, 587/617. 2) Pastor, Manuel, (2007) “Environmental Justice: Reflections from the United States”, Ch. 14 in Reclaiming Nature. pp. 351–376. 3) Revkin, Andrew C. (2007) “Poorest Nations will Bear Brunt as World Warms,” New York Times, April 1. 4) Adams., W.M. 1991. Green Development: Environment and Sustainability in the Third World. Routledge Press.
13 Toplum, Ekonomik Kalkınma ve Enerji 1) Goldemberg, J. (1996) Energy, Environment, and Development (Earthscan: London, UK), 11 – 37. 2) Baker, Jonathan (1977) “Oil and African Development,” The Journal of Modern African Studies, 15(2): 175/212.
14 İklim Değişikliği Konusunda Kamuoyu 1) Kolbert, E. (2005). “The Climate of Man–I.” The New Yorker, April 25. 2) Kolbert, E. (2005). “The Climate of Man–II.” The New Yorker, May 2. 3) Kolbert, E. (2005). “The Climate of Man–III.” The New Yorker, May 9. 4) Baer, P., et al. (2000). “Equity and Greenhouse Gas Responsibility.” Science 289(5488): 22/87. 5) Jorgenson, Andrew K. (2006) “Global Warming and the Neglected Greenhouse Gas: A CrossNational Study of the Social Causes of Methane Emissions Intensity, 1995,” Social Forces, 84(3): 1779/1798.
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve PowerPoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
32
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest