SEN 559 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sürdürülebilir Enerji Politika Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 559
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Günümüzde enerji politika yapımına etki eden teknoloji, sosyal değişim, jeopolitik kaymalar, enerji sistemlerinin gelişimi, iklim değişikliği ve çevresel kaygılar gibi birçok faktör bulunmaktadır. Bu etmenler ile birlikte, yeni politik yaklaşımlar ve özellikle de farklılaşan politik enstrüman ve araçlar ülkelerin sürdürülebilir bir enerji politika yapımına katkı koymak adına günden güne ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda ders, enerji politikalarının nasıl planlandığına vurgu yapmakla birlikte; politika uygulaması aşamasındaki sürdürülebilirliğin sağlanmasının yollarını da açık bir dille öğrenciye aktaracaktır. Dersin ana amacı, ülkeler için sürdürülebilir enerji politika planlamasında ve karar verme süreçlerinde etkili bir çerçeve tasvir etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sürdürülebilir enerji politika yapımının temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • enerji arzı, çevre ve ekonomi üçgeni arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir.
  • yeni politika enstrümanları, yaklaşımları ve araçlarını analiz edebilecektir.
  • enerji politika yapımında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin etkilerini anlayabilecektir.
  • sürdürülebilir enerji politika yapımı ve karar verme süreçlerini yeni çerçevede inceleyebilecektir.
Ders Tanımı İleri seviyedeki bu ders, sürdürülebilir enerji politika yapımı dinamiklerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde araştırılması için dizayn edilmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Enerji Politikası Seçimleri Romney vs. Obama and U.S. Energy Policy by Rawi Abdelal; Kaitlyn Tuthill, HBP, 2012
3 Nükleer Enerji: Fırsatlar ve Tehditler Japan's Post-Fukushima Nuclear Energy Policy by Richard H.K. Vietor, HBP, 2015
4 Kaya Gazı'nın Etkileri The U.S. Shale Revolution: Global Rebalancing? by Laura Alfaro; Richard H.K. Vietor; Hilary White, HBP, 2014
5 Büyük Güçlerin Dış Politika Yapımında Enerjinin Rolü Russia and China: Energy Relations and International Politics by Rawi Abdelal; Sogomon Tarontsi, HBP 2013
6 Doğalgazın Rolü Natural Gas and Its Role in the New Energy Dynamics by Donald Kennedy; Debra Schifrin, HBP, 2013
7 Boruhatlarının Kritik Önemi Energy Security in Europe (A): Nord Stream by Rawi Abdelal; Sogomon Tarontsi, HBP, 2013 and Energy Security in Europe (B): The Southern Corridor by Rawi Abdelal; Sogomon Tarontsi, HBP, 2013
8 Enerji Koridorları Turkey and the Southern Corridor Rawi Abdelal; Esel Cekin; Cigdem Celik, HBP, 2015
9 Enerji ve Strateji 1 Gazprom (A): Energy and Strategy in Russian History Rawi Abdelal; Sogomon Tarontsi; Alexander Jorov, HBP, 2009
10 Enerji ve Strateji 2 Gazprom (B): Energy and Strategy in a New Era Rawi Abdelal; Sogomon Tarontsi; Alexander Jorov Gazprom, HBP, 2009 and (C): The Ukrainian Crisis and Its Aftermath Rawi Abdelal; Sogomon Tarontsi; Alexander Jorov, HBP, 2009
11 Enerji Şirketlerinin Ülke Politikalarındaki Rolü China Shenhua Energy Company Forest Reinhardt; G.A. Donovan; Keith Chi-ho Wong, HBP, 2016
12 Elektrik Santralleri Seçimi Coal, Nuclear, Natural Gas, Oil, or Renewable: Which Type of Power Plant Should We Build? Gary Clendenen; Paul W. Thurston; Fang Zhao; Stephen Kidwell, HBP, 2010
13 İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Global Climate Change and BP Forest Reinhardt; Mikell Hyman, HBP, 2009 and The Greening of Petrobras José Sergio Gabrielli, HBP, 2009
14 Rüzgar Enerjisinin Rolü Goldwind USA: Chinese Wind in the Americas Regina M. Abrami; Iacob Koch-Weser, HBP, 2012 and The U.S. China Wind Power Dispute Roy C. Nelson, HBP, 2016
15 Hidrolik Santralleri ve Sürdrülebilirlik ABB's Hydropower Sustainability Dilemma Timo Busch; Vincent Dessain; Kathleen McCarthy, HBP, 2011
16 Güneş Enerjisinin Rolü Shaping the Future of Solar Power: Climate Change, Industrial Policy and Free Trade Robert Lawrence; Anjani Datla, HBP, 2013

 

Ders Kitabı Harvard Business Vaka Çalışmaları ve İncelemeleri
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
14
90
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
14
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
216

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest