Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Marka İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 501
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Marka oluşumunda ve geliştirilmesinde iletişimin öneminin ve işlevinin teorik arka planı ve uygulama örnekleriyle incelenmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Markanın, rekabet ortamındaki varlık nedeni ve varoluş biçimine bağlı olarak, değişik iletişim stratejilerini planlayabilecek,.
  • Bir markayı stratejik ve biçimsel parametrelere göre analiz edebilecek,
  • Markayı oluşturan içgörüyü, değerleri ve diğer öğeleri belli yöntemlerle saptayabilecek ve açıklayabilecek,
  • Rakip markaların pazar konumlarının ve iletişimlerinin benzer analizlerini yapabilecek ve yorumlayabilecek,
  • Hayata geçirilmesi çalışmalarında karar aşamalarını yönetebilecektir.
Ders Tanımı ‘Farklılaştırma -ve giderek marka ederi oluşturma /markalaştırma-‘ sürecinde, pazarlama iletişimi karışımının nasıl etken olduğunu; bu karışımın nasıl planlanıp doğru yönetileceğini inceleyen ve öğreten teorik ve pratik çalışmalar bütünü.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Marka ve markalaşma nedir? Güçlü Markalar Yaratmak, David A. Aaker. Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? , Güven Borça. Malcolm Gladwell, Tipping Point. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Kevin Lane Keller.
3 Marka inşasında konumlandırma Konumlandırma, Al Ries ve Jack Trout
4 Marka inşasında farklılaşma Different: Escaping the Competitive Herd, Youngme Moon
5 Konumlandırma ve Farklılaşma Örnek Olay
6 Marka değeri (Brand Equity) The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking, Jean-Noël Kapferer. Managing Brand Equity, David A. Aaker. brandfinance.com
7 Marka Değer Ölçer (Brand Asset Valuator) bavconsulting.com
8 Ara Sınav
9 Marka yaratmak - Ürün özellikleri Principles of Marketing , Philip Kotler and Gary Armstrong.
10 Marka yaratmak - Tüketici içgörüsü Makaleler
11 Pazarlama ve Pazarlama İletişimi Principles of Marketing , Philip Kotler and Gary Armstrong. IMC, the Next Generation Five Steps for Delivering Value and Measuring Returns Using Marketing Communication, Don Schultz and Heidi Schultz Makaleler; J. P. Kitchen, D. Schultz
12 Marka İletişimi Örnek Olay Building Customer-brand Relationships, Don E. Schultz and Beth E. Barnes. Strategic Brand Communication Campaigns, Don E. Schultz and Beth E. Barnes
13 Marka İletişimi Kampanyası - Marka Yaratma Sınıf içi çalışma
14 Marka İletişimi Kampanyası - Marka Yaratma ve Marka İletişimi Sınıf içi çalışma
15 Marka İletişimi Kampanyası - Sunumlar Sınıf içi çalışma
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı

Ders Slaytları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Güçlü Markalar Yaratmak, (David A. Aaker.) ISBN: 9786055755164

Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? (Güven Borça), ISBN: 9758378692

The Tipping Point (Kıvılcım Anı) Küçük Şeyler Nasıl Büyük Farklar Yaratır? (Malcolm Gladwell), ISBN: 6054584604  

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Kevin Lane Keller. ISBN-13: 978-0132664257

Konumlandırma, Al Ries ve Jack Trout  ISBN: 6054584376

Different: Escaping the Competitive Herd, Youngme Moon ISBN-13: 978-0307460868

The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking, Jean-Noël Kapferer. ISBN-13: 978-0749465155

Managing Brand Equity, David A. Aaker. ISBN-13: 978-0029001011

Principles of Marketing , Philip Kotler and Gary Armstrong. ISBN-13: 978-0134492513

www.warc.com

http://ebook.effieturkiye.org/

Çeşitli dönemlere ait reklam filmleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
4
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
0
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.