Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 558 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Planlama ve Satın Alma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 558
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Medyanın ve medya planlamanın pazarlama/iletişimdeki yerini anlamak; sürekli değişen ve gelişen medya düzenini anlamdırmak ve takip edebilmek, medyayı günümüz dinamiklerine uygun şekilde planlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya planlamanın pazarlama / iletişim alanlarındaki yerini ve önemini açıklayabilecektir
  • Pazarlama ve medya planlama amaçlarına göre uygun medya stratejisine karar verebilecektir.
  • Farklı mecraları, markanın pazarlama hedefleri ile eşleştirebilecektir
  • Medya ile pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken konuları açıklayabilecektir.
  • Ders döneminde gerçekleşen medya konusundaki teknolojik gelişmeleri tartışabilecektir
  • Türkiye’deki medya ortamı ile ilgili dönüşümünü ve gelişimini yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste medya planlamanın pazarlama ve iletişimdeki yeri açıklanmakta, Türkiye’de medya ortamı, medya planlamanın temel terimleri anlatılmakta ve medya stratejisi üzerinde durularak mecralar ve özellikleri ile satınalma sürecleri açıklanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin temel medya okur yazarlıgı kazanması ile medya planlamanın geleceği, inovasyon konularında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda örnek olay analizleri incelenmektedir. Yıl sonu projeleri icin her proje grubunun temsilcisiyle tek tek görüşülmekte ve medya planları üzerinden danışmanlık yapılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Programına Genel Bakış
2 Medya planlama ve satın alma nedir? Pazarlamada medya planlamanın ve satın almanın yeri Kılıç, Hilal (2012). Markaloji- Markaya Dair Her Şey . ed. Filiz Otay Demir. Pazar ve Pazarlama İletişiminin Değişen Yapısı bölüm 1, sf.19-44 Olcay. Neslihan (2012). Markaloji- Markaya Dair Her Şey . ed. Filiz Otay Demir. Medya Planlamaya Stratejik Bakış. sf.143-184
3 Medya ajansı nedir? Medya planlama kavramı ve gelişimi Başal, Bilge (2018). Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları. Medya Planlamasının Anlamı, Günümüzde Medya Planlama Uzmanının Değişen Rolü ve Değişim Nedenleri.Bölüm 1.
4 Türkiye'de medya ortamı. Medya planlama ve satın almada temel kavramlar https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/HbdCxQy4tdhyNW Başal, Bilge (2018). Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları. Medya Planlamasında Kullanılan Temel Kavramlar. Bölüm 14.
5 Medya planlamada strateji ve temel hesaplamalar Olcay. Neslihan (2012). Markaloji- Markaya Dair Her Şey . ed. Filiz Otay Demir. Medya Planlamaya Stratejik Bakış. sf.143-184 https://www.slideshare.net/cassiestox/media-terminology-basic-calculations-11613
6 Medya satın alma ve pazarlık süreci & vaka örnekleri
7 Mecralar ve özellikleri & vaka örnekleri Olcay. Neslihan (2012). Markaloji- Markaya Dair Her Şey . ed. Filiz Otay Demir. Medya Planlamaya Stratejik Bakış. sf.143-184
8 Ara Sınav
9 Medya planlamada içgörü & vaka örnekleri Başal, Bilge (2018). Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları. Tüketici Davranışları ve Satın Alma Süreci. Bölüm 6.
10 Medya planı oluşturmak, sunmak ve ölçümlemek Olcay. Neslihan (2012). Markaloji- Markaya Dair Her Şey . ed. Filiz Otay Demir. Medya Planlamaya Stratejik Bakış. sf.143-184
11 Medya planlamanın geleceği ve medya planlamada yaratıcılık Dijitalin Reklamın Markaya Etkisi: https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/2dd8Dfm3WtyD8k Programatik:https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/PageFiles/Programatik_Ekosistem1072018175924.pdf https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/programatik05072017170851.pdf
12 Medya planını değerlendirmek, vaka örnekleri, süreçte ortaya çıkan problemler
13 Proje takımıyla görüşmeler
14 Proje takımıyla görüşmeler
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final projesi sunumları

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Markaloji- Markaya Dair Her Şey, 2012

Editor, Filiz Otay Demir

Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları, 2018

Doç. Dr Bilgen Başal

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
35
35
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
0
    Toplam
139

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.