Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Marka Çağında Tüketici
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 562
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Tüketicinin dünyasındaki değişken ve sabit unsurları anlayarak, tüketicilerin kendilerine yakın bulduğu başarılı markalar yaratma yeteneğini öğrencilere kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüketiciyi bir ‘insan’ olarak anlama yaklaşımını benimseyecekler
  • Tüketicinin dünyasındaki trendleri içselleştirecekler
  • ‘Değişmeyen insan’ yaklaşımına göre düşünmeyi öğrenecekler
  • Sabit ve değişken tüketici unsurlarına göre strateji üretebilecekler
Ders Tanımı Bu derste, marka iletişiminin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla tüketici davranışları ve tüketici psikolojisine ilişkin güncel tartışmalar ve araştırmalar incelenecektir. Tüketiciler hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırmayı amaçlayan derste, tüketimin kültürel, sosyolojik ve psikolojik boyutları ele alınarak, tüketiciyi motive eden unsurlara değinilecek ve bireysel tüketicilerin tüketim alışkanlık ve tutumları açıklanmaya çalışılarak marka iletişimcilerinin tüketiciye yönelik nasıl bir yaklaşım geliştirerek iş yaşamındaki uygulamalara yansıtacakları çözümlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Varsayımlar vs Gerçekler
2 Değişmezler: Dürtüler
3 Değişmezler: Metaforlar
4 Değişmezler: Duygular/Ödev 1
5 Ödev 1 Sunumları
6 Dönemin gözden geçirilmesi  
7 Değişenler ve Çelişkiler 1
8 Değişenler Ve Çelişkiler 2
9 Dönemin gözden geçirilmesi  
10 Değişenler Ve Çelişkiler 3/Ödev 2
11 Ödev 2 Sunumları
12 İçgörü Teknikleri 1
13 İçgörü Teknikleri 2
14 Case study
15 Final Ödevi
16 Ödev Sunumları

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
3
30
90
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
173

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.