Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 551 Doğrusal Sistem Kuramı 3 0 3 7.5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
EEE 502 Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5
EEE 503 Radar İşaret İşlemeye Giriş 3 0 3 7.5
EEE 504 Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç 3 0 3 7.5
EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon 3 0 3 7.5
EEE 506 Uyarlanır İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 509 İşaret İşlemede Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 511 İşaret İşleme ve KontrolİçinYapay SinirAğları 3 0 3 7.5
EEE 512 Optimal Kontrol 3 0 3 7.5
EEE 519 Devreler ve Sistemlerde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 521 Mikrodalga Mühendisliği 3 0 3 7.5
EEE 522 RF ID Sistemleri 3 0 3 7.5
EEE 523 Anten Mühendisliği 3 0 3 7.5
EEE 525 Elektromanyetikte Hesapsal Yöntemler 3 0 3 7.5
EEE 527 Otonom Araç Tasarımı İlkeleri 3 0 3 7.5
EEE 529 Elektromanyetik ve Antenlerde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 531 Analog Tümleşik Devrele 3 0 3 7.5
EEE 532 Analog VLSI Tasarımı 3 0 3 7.5
EEE 533 Sayısal VLSI Tasarımı 3 0 3 7.5
EEE 535 Veri Çeviriciler 3 0 3 7.5
EEE 536 Haberleşme Elektroniği 3 0 3 7.5
EEE 541 Haberleşme Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 542 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 543 Kablosuz Haberleşmenin Temelleri 3 0 3 7.5
EEE 544 Uydu Haberleşme 3 0 3 7.5
EEE 549 Kablosuz Haberleşmede Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 561 Mikroişlemci Sistemleri 3 0 3 7.5
EEE 562 Gerçek Zamanda İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 571 Güç Sİstemleri Analizi 3 0 3 7.5
EEE 572 Güç Kalitesi Ölçümü 3 0 3 7.5
EEE 573 Yenilenebilir Enerji 3 0 3 7.5
EEE 579 Güç Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 601 Hızlı Filtreleme Algoritm 3 0 3 7.5
EEE 602 Video İşleme 3 0 3 7.5
EEE 611 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi 3 0 3 7.5
EEE 612 Kaos ve Fraktallar 3 0 3 7.5
EEE 621 İleri Elektromanyetik Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 652 Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 0 0 0 0
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 0 0 0 0
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 0 0 0 0
IES 503 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
IES 509 Sezgiseller 3 0 3 7.5
IES 511 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
IES 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
IES 524 Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Tezsiz Programdan mezun olmak için öğrencilerin 10 adet (1 zorunlu+9 Seçmeli) ders, dönem projesi alması gerekmektedir.

 

 

Öğrenciler 9 adet seçmeli ders almakla yükümlüdürler.

• Bu derslerin en az 4 tanesini programın seçmeli ders listesinde yer alan “EEE” kodlu dersler arasından seçilmelidir.

• Kalan diğer seçmeli derslerini ise seçmeli ders listesinde yer alan “EEE” kodlu dersler dışındaki derslerden veya diğer lisansüstü programların “CE”,” IE” ve “MATH” kodlu 3 İEÜ kredilik dersleri arasından seçebilirler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı