ISL 597 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dönem Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 597
Güz/Bahar
0
0
0
2.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencileri ilgili dersleri alıp başarılı olduktan sonra danışman hocaları ile birlikte ilgi ve beceri alanlarına uygun bir konuda dönem projesi hazırlayacaklardır. Bu projenin amacı; öğrencinin program boyunca edindiği akademik bilgiyi sentezleyerek yorumlayabilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel araştırma yapma ve yorumlama yeteneği kazanacaktır.
  • Mesleki açıdan daha derin bilgi birikimine sahip olacaktır.
  • Bilimsel verileri yorumlayabilecektir.
  • Seçtiği konuda var olan bilimsel bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanlardaki kullanım alanlarını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Dönem projesi ile öğrenci belirlediği konuda var olan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Diğer taraftan akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında var olan bilgisini geliştirecek ve uygulama alanı bulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
2 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
3 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
4 Danışman ile çalışmanın değerlendirilmesi İlgili bilimsel kitap ve makaleler
5 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
6 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
7 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
8 Danışman ile çalışmanın değerlendirilmesi İlgili bilimsel kitap ve makaleler
9 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
10 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
11 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
12 Danışman ile çalışmanın değerlendirilmesi İlgili bilimsel kitap ve makaleler
13 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
14 Bireysel çalışma İlgili bilimsel kitap ve makaleler
15 Çalışmanın gözden geçirilmesi İlgili bilimsel kitap ve makaleler
16 Çalışmanın sunumu

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

İlgili bilimsel kitap ve makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
100
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
120
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest