MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Mimarlık Yüksek Lisans programından mezun olanlar başta akademik kariyer olmak üzere, mimarlık eleştirisi, mimarlık müze ve sergilerine danışmanlık yapabilir; medyada mimarlık yazını ve program yapımcılığında çalışabilirler. Ayrıca aldıkları kuramsal donanım sayesinde meslek pratiğine yönelip kamusal ve özel mimarlık ofislerinde öncü tasarım önerileri geliştirebilirler.