Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 501 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I 3 0 3 7.5
ARCH 503 Mekansal Üretimde Modernite 3 0 3 7.5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 0 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 0 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 502 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri II 3 0 3 7.5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 0 0 0 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 0 0 0 7.5
GS 595 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ARCH 506 Mimarlıkta Alternatif Pratikler 3 0 3 7.5
ARCH 551 Yapıları Okumak Metinleri İnşa Etmek 3 0 3 7.5
ARCH 552 Resim Sanatı ve Mimari Mekanın Ara Kesitleri 3 0 3 7.5
ARCH 553 Bellek ve Mimarlık 3 0 3 7.5
ARCH 554 Mimarlık Tarihi Yazımı 3 0 3 7.5
ARCH 555 Mekân Kuramları 3 0 3 7.5
ARCH 562 Bütünleyici Mekânsal Analiz 2 2 3 7.5
ARCH 565 Hesaplama ve Yapma 1 4 3 7.5
ARCH 566 Mimarlıkta Doğal Algoritmalar 1 4 3 7.5
FFD 551 Mekansal Pratikler 3 0 3 7.5
FFD 563 Sanat, Tasarım ve Kent 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Tezli programdan mezun olmak için seçmeli ders listesinden her dönem 2 adet ders alması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı