FFD 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 501
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, diğer araştırma gelenekleri çerçevesinde tasarım araştırması ve yöntembilimine farklı tasarım alanları üzerinden (görsel iletişim tasarımı, endüstriyel tasarım, içmimarlık, moda tasarımı, mimarlık vb.) genel bir bakış sağlar. Yöntembilime odaklanarak tasarım bilgisinin, tasarım araştırması ve pratiği aracılığıyla oluşumunu inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım araştırmasını ve ana özelliklerini diğer araştırma gelenekleri içerisinde ayırt edebileceklerdir.
  • Tasarım araştırmasını, tasarım pratiğini ve bunların birbiri ile olan çeşitli ilişkilerini tanımlayabileceklerdir.
  • Tasarımda araştırma pozisyonu almayı, teorik perspektifi ve yöntembilimi tartışabileceklerdir.
  • Araştırma ailelerini, yaklaşımlarını ve tekniklerini belirleyebileceklerdir.
  • Araştırma tekniklerini bireysel olarak ve grup içerisinde uygulayabileceklerdir.
  • Kendi tez konuları ile ilgili olarak; teorik altyapı, araştırma problemi, araştırma yöntembilimi ve kaynakça kısımlarını içeren bir araştırma planı oluşturabileceklerdir.
  • Çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sunabileceklerdir.
  • Araştırma etiği ve intihal ile ilgili gereklilikleri karşılayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler, tasarım araştırması ile ilgili tarih, ana özellikler, ‘araştırma ve pratik’ ilişkileri, araştırmada pozisyon alma, teorik perspektif yaratma, yöntembilim ve yöntemler gibi konuları içeren makaleler ve kitaplardan bölümler okurlar. Yaptıkları bu okumalar üzerine dersin Ödev, Sunum ve Arazi Çalışması gerekliliklerini; kısa raporlar yazarak, sözlü sunumlar yaparak ve araştırma tekniklerini uygulayarak yerine getirirler. Bunun yanı sıra kendi tez konuları üzerine araştırma yaptıkları bir Projeyi de bir diğer ders gerekliliği olarak yürütürler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Yok
2 Tartışma: Bayazıt (2004). Araştırma; tasarım araştırması/bilimi; tasarım araştırmasının ortaya çıkışı; diğer araştırma geleneklerinden farkı; tasarım teorisi ve pratiği arasındaki ilişki (Archer, 1999; Bayazıt, 2004; Langrish (notlar); Wolfgang Jonas’ın makalesi Ralf Michel 2007). Araştırma probleminin belirlenmesi (Booth et al, 2008). Okuma: Bayazıt (2004).
3 Tartışma: Bayazıt (2004), Cross (2001). Tasarım araştırması zaman çizelgesi. Proje üzerine çalışma (araştırma problemi). Okuma: Cross (2001). Proje üzerine çalışma (araştırma problemi).
4 Tartışma: Gui Bonsiepe’nin makalesi Ralf Michel (2007). Kaynak gösterimleri, APA stili. Proje üzerine çalışma (araştırma problemi, kaynaklar). Okuma: Gui Bonsiepe’nin makalesi Ralf Michel (2007). Proje üzerine çalışma (araştırma problemi, kaynaklar).
5 Sosyal araştırmada göz önünde bulundurulması gerekenler (teori & araştırma, epistemoloji, ontoloji, araştırma stratejisi/ailesi, değerler & pratik gereklilikler) ve kriterler (güvenilirlik, tekrarlama, geçerlilik). Araştırma: Epistemoloji, Ontoloji, Tasarım. Proje üzerine çalışma (kaynakça, APA stili).
6 Tartışma: Bölüm-4 “Thinking about Research: Methodology” (Crouch & Pearce, 2012). Proje üzerine çalışma (araştırma pozisyonu, teorik altyapı). Araştırma problemleri ve kaynakça oluşturma üzerine tekrar çalışma (Booth et al, 2008; Blaxter et al, 2010). Okuma: Bölüm-4 “Thinking about Research: Methodology” (Crouch & Pearce, 2012). Proje üzerine çalışma (araştırma pozisyonu, teorik altyapı).
7 Proje üzerine çalışma (araştırma pozisyonu, teorik altyapı, araştırma problemi, kaynakça). Okuma: Herbert Simon ve Donald A. Schön’ün makaleleri Clark & Brody (2009). Proje üzerine çalışma (araştırma pozisyonu, teorik altyapı, araştırma problemi, kaynakça).
8 Tasarım araştırması özeti (tarih, ana özellikler, ‘araştırma ve pratik’ ilişkileri, araştırma pozisyonu, teorik perspektif, yöntembilim). Araştırma için olağan beceriler ve tasarım araştırması yöntemlerine giriş (araştırma aileleri, araştırma yaklaşımları, araştırma teknikleri) (Archer, 1999; Blaxter et al, 2010; Bryman, 2001, Crouch & Pearce, 2012; Muratovski, 2016; Visocky O’Grady, 2006). Yok
9 Tasarımda kullanılan araştırma yöntemlerine genel bir bakış. İnsan merkezli tasarım ve katılımcı tasarım hakkında tartışma (Hanington, 2003; Laurel, 2003; Martin & Hanington 2012; Sanders 2008; Visocky O’Grady, 2006). Okuma: Hanington (2003), Sanders (2008).
10 Sunumlar ve tartışma. Proje üzerine çalışma (araştırma yöntembilimi, araştırma yöntemleri). Tasarım araştırması yöntemleri üzerine sunum hazırlama (grup çalışması).
11 Ulusal Tatil Arazi Çalışması: Seçilen bir tasarım araştırması yöntemi üzerine uygulama planlaması hazırlama (grup çalışması).
12 Arazi Çalışması: Araştırma problemi, yöntemlerin seçilmesi, verilerin toplanması, bulguların analizi ve sentezi. Arazi Çalışması: Seçilen bir tasarım araştırması yöntemi üzerine uygulama planlaması hazırlama (grup çalışması).
13 Arazi Çalışması. Proje üzerine çalışma (araştırma yöntembilimi, araştırma yöntemleri). Tasarım araştırması etiği (IDEO). Arazi Çalışması
14 Arazi Çalışmasının ve Projenin (araştırma yöntembilimi, araştırma yöntemleri) sunumu. Arazi Çalışması
15 Telafi dersi: Projenin sunumu ve raporunun teslimi. Projeyi tamamlama (teorik altyapı, araştırma problemi, araştırma yöntembilimi ve kaynakça).
16 Dersin gözden geçirilmesi Yok

 

Ders Kitabı

Alan Bryman (2001) Social Research Methods, New York: Oxford University Press. Bella Martin & Bruce Hanington (2012) Universal Methods of Design, Massachusetts: Rockport. Brenda Laurel (eds.) (2003) Design Research: Methods and Perspectives, Cambridge: MIT Press. Bruce Archer (1999) On the Methods of Research, Ankara: METU Faculty of Architecture Press. Bruce Hanington (2003) Methods in the Making: A Perspective on the State of Human Research in Design, Design Issues, Vol.19, no.4, pp.9-18. Christopher Crouch & Jane Pearce (2012) Doing Research in Design, London: Bloomsbury. Gjoko Muratovski (2016) Research for Designers: A Guide to Methods and Practice, Los Angeles: SAGE. Hazel Clark & David Brody (2009) (eds.) Design Studies: A Reader, Oxford, New York: Berg. IDEO-The Little Book of Design Research Ethics (2015) (https://lbodre.ideo.com/). Jenn + Ken Visocky O’Grady (2006) A Designer’s Research Manual: Succeed in Design by Knowing your Clients and What They Really Need, Massachusetts: Rockport. John Z. Langrish, Notes on Writing a Thesis, Lecture Notes. Liz Sanders (2008) An Evolving Map of Design Practice and Design Research, ACM Interactions, Vol.XV.6, On Modeling Forum. Loraine Blaxter, Christina Hughes, and Malcolm Tight (2010) How to Research (4th edition), Berkshire: Open University Press. Nigan Bayazıt (2004) “Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research”, Design Issues, Vol.20, no.1, pp.16-29. Nigel Cross (2001) “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”, Design Issues, Vol.17, no.3, pp.49-55. Ralf Michel (2007) Design Research Now: Essays and Selected Projects, BIRD, Basel, Boston, Berlin: Birkhauser. Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams (2008) The Craft of Research (3rd edition), Chicago: The University of Chicago Press.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Anne-Marie Willis (2018) (eds.) The Design Philosophy Reader, London: Bloomsbury Visual Arts. Gillian Rose (2001) Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, London: SAGE Publications. IDEO Toolkits (http://www.designkit.org/mindsets). John W. Creswell (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd edition), Thousand Oaks, California: Sage Publications. Marc Stickdorn & Jakob Schneider (2011) This is Service Design Thinking, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Peter Barry (2009) Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester, New York: Manchester University Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
25
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
1
31
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest