FFD 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Temsil Kuramları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 503
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Tasarım ve güncel kültürel kuramlar arasındaki kesişme noktalarını gündeme getirerek tasarım alanlarına eleştirel bakış açıları sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, tasarım alanlarında gelişmiş eleştirel düşünme yetisi geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, tasarıma güncel kuramlarla yaklaşım yetisi geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası düzeyde tasarım eleştirisi yapabilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası akademik araştırma yapma yetisini geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, akademik yazma becerisinin disiplinlerarası bağlamda geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders tasarımla yapısalcılık sonrası kuramları, psikoanaliz, feminist eleştiri ve postkolonyal pozisyonları içeren çağdaş kültür söylemleri arasındaki ilişkileri irdeler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders temalarının tanıtımı Ön hazırlık yok
2 Eleştirel Kuram-Yapısalcılık Peter Barry, Begining Theory pp: 34-36,39-49 Terry Eagleton, Literary Theory, pp.79-109
3 Yapısalcılık Roland Barthes, “Myth Today” in Mythologies, pp.109-159
4 Bayram Tatili Hazırlık yok
5 Yapısalcılık sonrası Peter Barry Begining Theory pp: 61-73 Terry Eagleton, Literary Theory, pp.110-116
6 Yapısalcılık sonrası Michel Foucault “Las Meninas” The Order of Things pp.3-18
7 Yapısalcılık sonrası- sanat ve tasarımda yapısökümlülük Öğrenci sunumları
8 Yapısalcılık sonrası- sanat ve tasarımda yapısökümlülük ve Ara Teslim Öğrenci sunumları
9 Psikoanalitik Eleştiri Peter Barry, Begining Theory pp: 96-102 Terry Eagleton, Literary Theory, pp.131-168
10 Psikoanalitik Eleştiri Kaja Silverman “The Look” The Threshold of the Visible World pp.125-163
11 Sanat ve Tasarımda Psikoanalitik Teori Öğrenci sunumları
12 Fenomenoloji Terry Eagleton, Literary Theory, pp.47-64
13 Fenomenolojik Yaklaşımlar Maurice Merleau-Ponty The World of perception pp.31-51
14 Dönem sonu ödevi sunum ve eleştirileri
15 Dönem sonu ödevi sunum ve eleştirileri
16 Dönem sonu Değerlendirmesi ve Final Teslim

 

Ders Kitabı Dersin hocası tarafından verilecek çeşitli metinlerden oluşan kaynak derlemesi.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
14
Proje
1
14
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest