FFD 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yüksek Lisans Tasarım Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 506
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin farklı ölçek ve disiplinlere özgü tasarım uygulamaları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmaktır. Bu amaçla; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamların göz önüne alındığı bireysel ve grup projeleri yapılacaktır. Öğrenciler, tasarım odaklı ürün, hizmet, sistem geliştirmede ileri düzeyde yöntem ve uygulama deneyimleri gerçekleştireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, kendilerine sunulan tasarım problemlerine ilişkin tasarım düşüncesini, tasarım yöntemlerini ve yaratıcılık tekniklerini kullanabilecektir.
  • Öğrenci, kendisine sunulan tasarım problemlerine ilişkin bilgiye ulaşıp yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, tanımlanmış problemler üzerinden fikir geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım konsept ve süreçlerini etkili bir biçimde sözlü ve yazılı olarak sunabilecektir.
  • Öğrenci, fikir paylaşımı ve grup çalışması konularındaki yeni teknikleri uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders farklı tasarım disiplinlerine özgü ürün, hizmet ve sistemlere dair bir grup ve bir bireysel tasarım projelerinden oluşur. Öğrenciler konsept geliştirmeden nihai tasarım ürünlerine uzanan ikna edici sanal ve gerçek sunum ve modellerini üretirler. Bu projelerin niteliği sosyal sorumluluk ve kamusal kullanım ölçeklerinden ticari tescil ve patent uygulamalarına, araştırma geliştirme projelerinden yenilik uygulamalarına kadar geniş bir yelpaze oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 14 Şubat - Derse Giriş ve Genel Bakış Syllabus - Haftalık Hazırlıklar
2 21 Şubat – Tasarım Süreci
3 28 Şubat – Projeye Giriş Masabaşı Tartışmaları Grupları Oluşturma Ödev: Alan Araştırması
4 7 Mart – Alan Araştırması Taslak Veri Sunumları
5 14 Mart – Yaratıcı Tasarım Araştıralarının Sunumu
6 21 Mart – Panel Krtikleri - Çoklu Tasarım Fikri Geliştirme Tasarım Önerisi İlk Fikirlerini Geliştirme -
7 28 Mart – Sunum 1: Tasarım Fikri Önerisi - Tasarım Hedef Metni & Strateji - Sunum1 Duyurulan Malzemeleri
8 4 Nisan – Tasarim Geliştirme 1 Duyurulan Teslim Malzemeleri
9 11 Nisan – Tasarım Geliştirme 2 Duyurulan Teslim Malzemeleri
10 18 Nisan – Sunum 2: Ön Jüri Ön Jüri Duyurulan Malzemeleri
11 25 Nisan – Tasarım Uygulama 1 Duyurulan Teslim Malzemeleri
12 2 Mayıs – Tasarım Uygulama 2 Duyurulan Teslim Malzemeleri
13 9 Mayıs - Tasarım Uygulama 3 Duyurulan Teslim Malzemeleri
14 19 Mayıs - Resim Tatil Duyurulan Teslim Malzemeleri
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi / Telafi Dersi Duyurulan Metinler
16 Tasarim İletişimi Ve Sergileme Final -

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Konuya göre önerilecektir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
16
Proje
1
32
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest