FFD 557 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ekolojik ve Biyo-İklimsel Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 557
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, özellikle ekolojik ve sürdürülebilir tasarım konusunda duyarlılığı ve bilgi birikimini güçlendirmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, ekolojik ve bio-iklimsel tasarım anlayışının ve davranışlarını tanıyabilecektir.
  • Öğrenci, ekolojik anlayışa karşı duyarlılık geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, ekolojik tasarım davranışlarının etkilerini çözümleyebilecektir.
  • Öğrenci, bu alanda ilerde yapılabilecek olan araştırma imkanlarını tanımlayabilecektir.
  • Öğrenci, ekolojik ve bio-iklimsel tasarım projesini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, eko sistemi, ekolojik yapım yöntemlerini, bioiklimsel tasarımı, çevresel problemleri, hava kirliliğini, su kirliliğini, ses kirliliğini ve katı atıkları içeren kirliliği inceler, tartışır ve araştırır. Ek olarak, bu ders, çevre ile etkileşim ve insan ilişkilerinde ekolojik prensiplerin araştırılması için yol gösterir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 11.02.2019 Giriş (Dersin Tanımı, Amacı)
2 18.02.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri
3 25.02.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım Dökümantasyon Serisi I/ Tartışmalar I
4 04.03.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım Dökümantasyon Serisi II/ Tartışmalar II Proje çalışma konularının belirlenmesi
5 11.03.2019 Proje Çalışması I Proje çalışma konularının belirlenmesi
6 18.03.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım Dökümantasyon Serisi III/ Tartışmalar III
7 25.03.2019 Konuk I
8 01.04.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım Dökümantasyon Serisi IV/ Tartışmalar IV
9 08.04.2019 Arasınav
10 15.04.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım Dökümantasyon Serisi V/ Tartışmalar V
11 22.04.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım Dökümantasyon Serisi VI/ Tartışmalar VI
12 29.04.2019 Proje Çalışması I/Sunumlar Proje çalışmalarının sunuma hazırlanması
13 06.05.2019 Ekolojik, Bio-İklimsel ve Sürdürülebilir Tasarım Dökümantasyon Serisi VII/ Tartışmalar VII Proje çalışmalarının sunuma hazırlanması
14 13.05.2019 Proje çalışmalarının ön değerlendirilmesi ve tartışılması Proje çalışmalarının sunuma hazırlanması
15 20.05.2019 Final projelerinin gözden geçirilmesi ve sunulması TBA
16 Final projelerinin sergilenmesi TBA

 

Ders Kitabı

1.“The New Ecological Home, A Complete Guide to Green Building Options” by Daniel D. Chiras, Chelesa Green publishing Company, 2004 2.“Green from the Ground up, Sustainable, Healty, and EnergyEfficient Home Construction” by David Johnston & Scott Gibson, The Taunton Press, 2008 3.The Green Imperative: Natural Design for the Real World by Victor Papanek, Publisher: Thames & Hudson (October 1, 1995)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Farklı internet kaynakları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
55
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest