Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 502 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 502
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, pazarlama iletişimine bütünsel bir bakış açısıyla alanın temel prensipleri ve uygulamalarını öğrencilerle tanıştırmak ana olarak amaçlanmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkışıyla birlikte değişen pazarlama iletişimi anlayışının aktarılmasının yanı sıra, bu kavramın sektördeki uygulamalara yansımalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel ilkelerini değerlendirebilecektir
  • BPİ yaklaşımının altında yatan faktörleri inceleyebilecektir
  • İletişim öğe ve faaliyetlerinin BPİ yaklaşımına nasıl katkıda bulunduğunu açıklayabilecektir
  • BPİ kampanya ve programlarının planlama ve uygulama süreçlerini irdeleyebilecektir
  • Güncel BPİ kampanyalarını ve süreçlerini analiz edebilecek ve yorumlayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu derste bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının temelleri, literatürde yer alan teorik yaklaşımlar üzerinden irdelenecektir. Konuya ilişkin güncel tartışmalar kuramsal yaklaşımlarla birlikte ele alınacaktır. Aynı zamanda reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama kavramları, temel içerikleri ve uygulamaları örnekler üzerinden tartışılırken; pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve pazarlama sürecindeki rolü ve bütünleşik pazarlama iletişimi planı ileri seviyede değerlendirilecektir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Programına Genel Bakış
2 Pazarlama ve pazarlama iletişimi Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.35-57; 223-295. Kotler, P. (2000) Pazarlama Dünyası. Çeviren: Nejat Muallimoğulları, Milenyum Baskı, Tek, Ö. B. ve Özgül, E. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri. Birleşik Matbaacılık: İzmir.Kliatchho, J.,( 2005), Towards a New Definition of Integrated Marketing Communications (IMC). International Journal of Advertising, 24(1), 7-34.
3 Pazarlama iletişiminde BPİ yaklaşımı Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.61-75. Kotler, P. (2000). Kotler ve Pazarlama, Çev. Ayşe Özyağcılar, Sistem Yayıncılık: İstanbul. Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi: İstanbul
4 Marka ve BPİ Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.359-375
5 BPİ yaklaşımında yeni medyanın rolü ve etkisi Felix, R., Rauschnabel, P. A., & Hinsch, C. (2017). Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. Journal of Business Research, 70, 118-126. Fırlar Güneri, B. ve Yeygel, S. (2004). Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi. Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir
6 BPİ karması I: Reklam Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.95-122 Elden, M. (2009). Reklam ve Reklamcılık. Say Yayınları: İstanbul.
7 BPİ karması II: Halkla İlişkiler Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.129-160. Tuncel, H. (2009). Halkla İlişkiler Anlayişiyla Bütünleşik Pazarlama İletişimi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Asna, A. (1997). Halkla İlişkiler (Public Relations.; Sabah Yayınları: İstanbul.
8 BPİ karması III: Kişisel satış Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.167-185 - Konuk konuşmacı
9 BPİ karması IV: Satış tutundurma Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.193- Karpat Aktuğlu, I. (2009). Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar için Temel İlkeler. İletişim Yayınları: İstanbul. Büyükbaykal, G. (2002). Günümüzde Tutundurma Kavramı ve Önemi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(15) s.529-533.
10 BPİ karması V: Doğrudan pazarlama Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.303-317 - Karpat Aktuğlu, I. (2009). Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar için Temel İlkeler. İletişim Yayınları: İstanbul. Büyükbaykal, G. (2002). Günümüzde Tutundurma Kavramı ve Önemi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(15) s.529-533
11 BPİ karması VI: Etkinlik Yönetimi Altunbaş, H. Pazarlama İletişimi ve Etkinlik (Event) Pazarlamasi 'Müzik Eğlence Etkinliğinin Marka İletişimine Etkisi'. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (34), 23-36. https://digitalage.com.tr/tum-yonleriyle-etkinlik-pazarlamasi-ve-etkinlik-pazarlamasinda-son-trendler/ Akay, R. A. (2014). Etkinlik Yönetimi Uygulamalarında Yaratıcı Rekabet Ve Sosyal Medyanın Entegrasyonu.
12 BPİ karması VII: Ticari fuarlar ve sergiler Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.389-391. Hede, A. and Kellett, P. (2011), "Marketing communications for special events", European Journal of Marketing, Vol. 45 No. 6, pp. 987-1004.
13 BPİ karması VIII: Sponsorluk Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.343-354.
14 BPİ ve Etik Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.429-434
15 BPİ Kampanya Planlaması Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.395-417. WARC, Effie, vb kaynaklardan vaka örnekleri
16 BPİ Kampanya Planlaması Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul s.395-417. WARC, Effie, vb kaynaklardan vaka örnekleri Konuk konuşmacı

 

Ders Kitabı

Odabaşı Y. ve Oyman M. (2019). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat: İstanbul

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

www.temelaksoy.com, https://www.effieturkiye.org/, Marketing Tr, Mediacat dergileri ve web siteleri, Harvard Business Review dergisi ve web sitesi, www.markalarfisildiyor.com, https://www.nexcmo.com/, Kotler, P. (2000) Pazarlama Dünyası. Çeviren: Nejat Muallimoğulları, Milenyum Baskı, Tek, Ö. B. ve Özgül E. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri. Birleşik Matbaacılık: İzmir. Kotler, P. (2000). Kotler ve Pazarlama, Çev. Ayşe Özyağcılar, Sistem Yayıncılık: İstanbul. Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi: İstanbul. Elden, M. (2009). Reklam ve Reklamcılık. Say Yayınları: İstanbul. Asna, A. (1997). Halkla İlişkiler (Public Relations.; Sabah Yayınları: İstanbul. Karpat Aktuğlu, I. (2009). Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar için Temel İlkeler. İletişim Yayınları: İstanbul. Büyükbaykal, G. (2002). Günümüzde Tutundurma Kavramı ve Önemi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(15) s.529-533. Fırlar Güneri, B. ve Yeygel, S. (2004). Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi. Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir. Kocabaş, F. ve Elden, M. (2011). Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. İletişim Yayınları: İstanbul. Kliatchho, J..( 2005). Towards a New Definition of Integrated Marketing Communications (IMC). International Journal of Advertising 24(1), 7-34. Tuncel, H. (2009). Halkla İlişkiler Anlayişiyla Bütünleşik Pazarlama İletişimi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (35), 115-136. Felix, R., Rauschnabel, P. A., & Hinsch, C. (2017). Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. Journal of Business Research70, 118-126. Hede, A. and Kellett, P. (2011), "Marketing communications for special events", European Journal of Marketing, Vol. 45 No. 6, pp. 987-1004.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
16
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
33
33
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

X
7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.