Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
GS 593 Mühendislikte Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
POOL 008 Teori Havuzu 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
GS 595 Seminer 0 0 0 7.5
POOL 009 Sistem Havuzu 3 0 3 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 531 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
CE 532 Uygulamalı Kuantum Makine Öğrenmesi 3 0 3 7.5
CE 533 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
CE 534 Zeki Aracılar ve Çoklu Aracı Planlama 3 0 3 7.5
CE 535 Gerçek Zamanlı Sistemlerde Yazılım Mühendisliği 3 0 3 7.5
CE 536 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 7.5
CE 603 İleri Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri 3 0 3 7.5
CE 604 İleri Bilgisayar Grafiği 3 0 3 7.5
CE 605 Kablosuz Sensör Ağları 3 0 3 7.5
CE 606 Video Kodlama ve Kod Çözme 3 0 3 7.5
CE 607 Bilgi Güvenliği 3 0 3 7.5
CE 608 Eşzamanlı Sistemlerin Formal Spesifikasyonu ve Doğrulanması 3 0 3 7.5
CE 609 İleri Nümerik Analiz 3 0 3 7.5
CE 610 Seyrek Yaklaşım Algoritmaları 3 0 3 7.5
CE 611 Tasarım Şablonları ve Yeniden Kod Düzenleme 3 0 3 7.5
CE 612 Yazılım Gelişimi ve Bakımı 3 0 3 7.5
EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
EEE 502 Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5
EEE 504 Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç 3 0 3 7.5
EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon 3 0 3 7.5
EEE 506 Uyarlanır İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 509 İşaret İşlemede Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 511 İşaret İşleme ve Kontrol İçin Yapay Sinir Ağları 3 0 3 7.5
EEE 512 Optimal Kontrol 3 0 3 7.5
EEE 527 Otonom Araç Tasarımı İlkeleri 3 0 3 7.5
EEE 533 Sayısal VLSI Tasarımı 3 0 3 7.5
EEE 542 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 543 Kablosuz Haberleşmenin Temelleri 3 0 3 7.5
EEE 561 Mikroişlemci Sistemleri 3 0 3 7.5
EEE 562 Gerçek Zamanda İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 601 Hızlı Filtreleme Algoritm 3 0 3 7.5
EEE 602 Video İşleme 3 0 3 7.5
EEE 612 Kaos ve Fraktallar 3 0 3 7.5
EEE 652 Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
IE 509 Sezgiseller 3 0 3 7.5
IE 510 Ayrık Optimizasyon 3 0 3 7.5
IE 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
IE 520 Kısıt Programlama 3 0 3 7.5
IE 530 Evrimsel Algoritmalar 3 0 3 7.5
IE 532 İleri Çizelgeleme Sistemleri 3 0 3 7.5
IE 590 Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırmasında İleri Konular 3 0 3 7.5
MATH 504 İstatistik 3 0 3 7.5
MATH 553 Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 554 Matematikte Temel Konular 3 0 3 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 658 İleri Veri Analizi 3 0 3 7.5
MATH 659 Grafik Kuramı 3 0 3 7.5
MATH 662 Kriptografi 3 0 3 7.5
MATH 663 Biyomatematik 3 0 3 7.5
MATH 667 Sonlu Elemanlar Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 668 Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi 3 0 3 7.5
MATH 671 Bulanık Optimizasyon 3 0 3 7.5
POOL 008 - Teori Havuzu
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 518 İleri Hesaplama Kuramı 3 0 3 7.5
CE 601 İleri Algoritmalar 3 0 3 7.5
POOL 009 - Sistem Havuzu
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 513 İleri İşletim Sistemleri 3 0 3 7.5
CE 516 İleri Bilgisayar Ağları ve İletişimi 3 0 3 7.5
CE 602 İleri Bilgisayar Mimarisi 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

AÇIKLAMALAR
Öğrencilerin tezli yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam 120 AKTS sağlamaları gerekmektedir.

Tezli Programdan mezun olmak için öğrencilerin 6 adet ders (1 adet Teori Havuzundan, 1 adet Sistem Havuzundan ve ikisi CE kodlu olmak zorunluluğu ile 4 adet Seçmeli Ders) ile GS593 - Mühendislikte Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri, GS 595 - Seminer ve GS 599 - Yüksek Lisans Tezi derslerini almaları gerekmektedir.


Öğrenciler 1 adet seçmeli dersini (7,5 ECTS kredilik 3 İEÜ kredilik olmak şartı ile) daha önce lisans öğrenimleri sırasında almamış olmaları koşulu ile “CE” veya “SE” kodlu lisans seviyesindeki seçmeli dersler arasından alabilirler.

 

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.